Mesajul pascal al Preafericitului Părinte Tihon, Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei

0
137

Mitropolit-Tihon-OCAEste ziua Învierii, să ne luminăm popoare! Paştile Domnului, Paştile. Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Domnul ne-a trecut pe noi,  cei ce-I cântăm cântare de biruinţă.

Astăzi, la acest praznic luminat al Sărbătorii sărbătorilor, să ne bucurăm cu toţii de sufletele nou luminate, pelerine în strălucirea şi bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Biruinta lui Hristos asupra păcatului şi asupra morţii este o victorie pentru toţii oamenii, nu este nimeni învins, dar moartea şi pervertirea firii, aşa cum este o izbândă care a făcut posibilă salvarea noastră, a tuturor.

(…)

Aceasta este Alfa şi Omega! Acesta este  începutul şi sfârşitul, începutul  de nedescris şi sfârşitul de neînţeles. Aceste este Hristos! Aceste este Domnul! Acesta este Iisus! Acesta este Comandantul suprem! Acesta este Cel ce a înviat din morţi! Acesta este Cel ce stă de-a dreapta Tatălui! A Lui să fie slava şi puterea pentru totdeauna! (De Paşti, Sfântul Meliton de Sardes)

Victoria lui Hristos asupra morţii şi a păcatului, este şi victoria noastră, pentru că Sărbătoarea Paştelui ne-a adus pe noi, cei muritori „de la viaţă la moarte şi de pe pământ la cer”. El este, de asemenea, Domnul înviat, Cel care ne-a dat dat strădania duhovnicească a Postului Mare, ca un exemplu a “căii cele înguste” a vieţii, pentru că, într-adevăr, călătoria noastră nu se termină cu  Paştele Domului nostru, ci, mai degrabă, astăzi începem această nouă călătorie din nou, ceea ce duce în cele din urmă la propria noastră moarte şi înviere la ce-a de-a doua venire a lui Hristos cu slavă şi putere. Iată cum Marea Sărbătoare de astăzi ne pregăteşte pentru călătoria spre Împăraţia cea Veşnică.

Învierea deschide pentru noi o cale spre pocăinţă, astfel încât, la fel ca ucenicii în drumul lor spre Emaus, inimile noastre sunt deschise să primească cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi, pentru ca nimic să nu mai poată interveni în modul nostru de a-L cunoaşte  pe Hristos ca fiind “învierea şi viaţa”.

Aşa cum ne continuăm drumul nostru spre mântuire, ni se dă Învierea ca motivaţie şi putere pentru a realiza lucrurile necesare pentru extinderea Împărăţiei Sale pământeşti, Biserica. Fiecare este vrednic să răspundă chemării noastre de a-şi întări credința personală în Domnul înviat – și, la fel ca ucenicii după Înviere, să-L împărtășească în dragoste și bucurie cu toți cei care L-ar accepta .

Există cei care, fie printr-o alegere personală sau în urma unor circumstanţe, continuă să stea în întuneric dar în nevoie disperată de iubire şi compasiune a lui Hristos. Aşa cum scria Sfântul Tihon de Moscova „este obligația noastră de a împărtăși comorile noastre spirituale, adevărul nostru, lumina și bucuria noastră cu cei care nu au aceste daruri. Iar aceasta nu este doar a preoţilor şi misionarilor, ci şi a laicilor, pentru că Biserica lui Hristos, precum spunea Sfântul Pavel este un organism, în viața căruia fiecăre membru trebuie să ia parte”.

Iată de ce, astăzi, la această Sărbătoare a Sărbătorilor, ne rugăm ca această mare zi a Luminatei Învieri, să ne  întărească pe toţi să îmbrățișăm, să continuăm și să extindem misiunea Domnului nostru. El ne va da curajul și tăria necesară să propovăduim în lumea întreagă  mesajul lui Hristos de iubire și mântuire, și să proclamăm tuturor :

Hristos a înviat!

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste în Domnul Înviat,

+TIKHON

Arhiepiscop de Washington,

Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei

Traducere Emanuela Popa

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here