Mesajul Sfântului Părinte Karenin al II-lea, Patriarhul Suprem și Catolicosul Tuturor Armenilor, cu ocazia Învierii Domnului Iisus Hristos

0
100

KareninÎn numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

“Astăzi îngerii au coborât din cer, pentru a da vestea cea buna omenirii: “Cel ce a fost răstignit a Înviat şi ţi-a dat viaţă ţie alăturea Lui” (Biserica Armenească,  Carte de Imnuri)

Preaiubiți credincioși, fii și fiice din cuprinsul patriei și din diaspora,

Bucuria Învierii slavei lui Hristos se înalță din nou în sufletele noastre. Ne bucurăm ca femeile mironosiţe care au găsit mormântul Mântuitorului gol şi au auzit vestea bună a Învierii Sale de la îngeri. Ne bucurăm ca apostolii care s-au adunat în Foişorul cel de Sus şi ca cei doi ucenici care au mers împreună pe drumul spre Emaus, cărora Iisus li S-a arătat şi le-a risipit astfel îndioala şi întristarea. Cerurile întunecate acum sunt luminate cu razele învierii, durerea și tristețea răstignirii au fost scuturate. Cerul este deschis şi iadul a fost distrus, moartea a fost învinsă şi viaţa este biruitoare.

Domnul nostru, Hristos Mântuitorul, prin actul Său de sacrificiu pe cruce și învierea Sa glorioasă, a devenit o jertfă de mântuire pentru omenire, care  dispersat peste tot, pentru toți cei care Îl primesc cu credință. Nepreţuitul act divin de mântuire face sufletele pioase demne de harul împărăției cerești; precum imnul spune “Cel ce a fost răstignit a Înviat şi ţi-a dat viaţă alăturea lui”.

Calea poporului nostru de-a lungul istoriei este adeseori asemănată cu Hristos. De multe ori, noi am îndurat torturile de pe dealul Golgotei şi am fost purtătorii crucii alături de Domnul nostru, dar cu credinţă în Învierea Sa, ne-am ridicat. Prin harul lui Dumnezeu, poporul nostru a depăşit persecuțiile și masacrele, intrigile şi umilinţele aruncate în el şi a păstrat vie speranţa de renaştere pentru un viitor liniştit şi luminos.

În această zi măreaţă a Sfintei Sărbători a Învierii lui Hristos, ne rugăm pentru martirii genocidului armean. A trecut mai bine de un secol de când fiii și fiicele neamului nostru au fost supuşi unor suferinţe ce nu pot fi descrise în cuvinte doar pentru simplul fapt că erau creştini şi armeni. Ei au acceptat coroana martiriului cu adevărul cuvintelor apostolului în inimile lor: “Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o locuință în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică” (2 Corinteni 5:1). Poporul nostru, prin martiriul  și învierea lui, a devenit un martor al adevăratului miracol al învierii pentru lume și toată omenirea. Am fost răstigniţi, am fost chinuiţi și persecutați, dar nu am rămas fără speranță; am fost răniţi, dar nu slabi, împrăştiaţi în întreaga lume, dar nu fără patrie. Cu iubirea de patrie în inimi, poporul nostru a  început o nouă viaţă în partea de est a Armeniei istorice şi în diaspora, convins că pomul vieţii lor, cu rădăcini adânci adânci în credinţă şi tărie dătătoare de viaţă, oferă fructe și poartă copiii care au construit națiunea și patria.

Am luptat un secol pentru recunoașterea universală și condamnarea genocidului armenilor și vom continua această luptă cu credință în triumful dreptății.

(…)

Ne rugăm Dumnezeului nostru Atotputernic să păstreze întreaga lume sub mila Lui fără margini, să consolideze spiritul păcii, al dreptății și al adevărului, în inimile oamenilor și să binecuvânteze eforturile omenirii de a crea o viață sigură și fericită.

Fie ca iubirea și pacea Domnului nostru cel Înviat să fie cu noi, astăzi și întotdeauna și pentru totdeauna. Amin.

Hristos a Înviat din morți.

Binecuvântată este Învierea lui Hristos.

Traducere Emanuela Popa

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here