Mici modele de satanism din minte

0
106

Flanco--Electronicele-si-electrocasnicele-au-aceeasi-pondere-in-cosul-romanilor-ca-si-parfumurileDumnezeu spune despre Sine că este întreit în Persoane – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh: aşa mărturiseşte şi raţiunea supusă lui Dumnezeu, şi apără adevărul acesta. Raţiunea luptătoare împotriva lui Dumnezeu se împotriveşte şi învaţă fie că nu există Dumnezeu, fie că şi dacă există, El este unitar, nu treimic, şi trăieşte în Sine, fară să se ocupe de lume. Aşa propovăduieşte raţiunea unora, strâmbând după propriul plac lucrurile – şi din această pricină este satană (potrivnic).
Dumnezeu spune că lumea a fost zidită prin cuvântul Lui din nimic: aşa mărturiseşte şi raţiunea supusă lui Dumnezeu, şi apără adevărul acesta, în vreme ce raţiunea luptătoare împotriva lui Dumnezeu afirmă că lumea s-a făcut şi s-a întocmit singură, şi vrea să strâmbe lucrurile după propriul plac. O astfel de raţiune este satană.
Dumnezeu spune că El Se îngrijeşte de toate până în cel mai mic amănunt şi că face în lume ceea ce vrea: aşa mărturiseşte şi raţiunea supusă lui Dumnezeu, şi apără acest adevăr, în vreme ce raţiunea luptătoare împotriva lui Dumnezeu se străduie să arate că nu există purtare de grijă dumnezeiască şi că toate se reglează singure, după legi puse nu se ştie de către cine în firea lucrurilor, legi pe care nici Dumnezeu însuşi nu le poate birui. Aşa învaţă raţiunea luptătoare împotriva lui Dumnezeu şi vrea să strâmbe lucrurile după propriul plac, drept care este satană.

Dumnezeu spune că omul a căzut şi că după cădere a fost refăcut de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, în sfânta Sa Biserică: aşa mărturiseşte şi raţiunea supusă lui Dumnezeu, şi apără adevărul acesta, în vreme ce raţiu¬nea luptătoare împotriva lui Dumnezeu nu vrea să recunoască nimic de acest fel, nu crede nici în cădere, nici în întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, nici în răscumpărare, nici în Sfânta Biserică, nici în taine, în nimic sfânt, nici măcar în viaţa şi răsplătirea ce au să fie: nu crede, şi pe ceilalţi se străduie să-i atragă în necredinţă şi în împotrivirea faţă de Dumnezeu. După toate acestea, ce altceva este, dacă nu satană?…

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here