Un orizont mai larg

0
87

Microbul materialistFilosofia își are partidele și partizanii săi, ca și politica. Însă partizanii cinsti‏ti și ai uneia și ai alteia se simt strâmtoraț‏i în partidul lor și caută un orizont mai larg.

Materialistul și spiritualistul ar putea asemănaț‏i cu doi microbi din corpul omenesc care ar porni la cercetarea marelui organism în care trăiesc. După ce ar trece prin toate organele din om și ar cerceta totul cu de-amăruntul, ei ar sta să adune rezultatele cercetării lor.

– Acum știm totul, ar spune microbul materialist.

– Abia acum nu știm nimic, ar spune microbul spiritualist.

– Cum să nu știm? s-ar mira primul. Acest un corp este fără margini, cu multe și felurite organe și funcț‏ii. Organele se dezvoltă din mici în mai mari; toate se dezvoltă în armonie și în legătură unele cu altele, fiecare organ în legătură cu cele din jurul său.

Aici avem de­-a face cu legi vădite: cea a dezvoltării și cea a mijlocirii. Unele celule ale organelor mor; altele se nasc în locul lor. Intregul mecanism lucrează fără întrerupere din veci în veci, purtând toate cauzele și toate scopurile în sine.

Așa ar argumenta microbul materialist. Iar microbul spiritualist ar clătina din cap și ar spune:

– Așa li se pare a fi numai ochilor tăi și-ai mei! Într-adevăr, acesta pare a fi singurul rezultat al alergării și cercetării noastre prin acest corp. Dar eu simt că deasupra tuturor acestor organe există în acest mecanism o lume nevăzută ochilor noștri, nepătrunsă tuturor sim‏urilor noastre.

Această lume este o întreagă împără‏ițe de puteri mai mari decât cele pe care le-am cunoscut noi, mai strălucite, mai întinse și mai trainice decât acestea. Toate aceste puteri se adună în jurul unei puteri principale.

În această lume superioară se află cauzele și scopurile acestei lumi a organelor, în care trăim eu și tu, neștiind nici cum, nici pentru ce. Această lume inferioară a noastră este doar o palidă închipuire a lumii superioare, o clipeală, un pas al ei.

Închipuiț‏i-vă acum ce surpriză ar fi pentru amândoi microbii -deși, de bună seamă, mai mare pentru microbul materialist! – dacă ar putea intra în împărăț‏ia sufletului omenesc, pe cerul conștiinț‏ei omenești…

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009