Mijloace de dobândirea neîncrederii în noi și încrederii și certitudinii în Dumnezeu

0
252

cuvDacă toate puterile, prin care vrășmașii noștri ne biruiesc, se nasc din neîncrederea în sufletele noastre și-n ajutorul lui Dumnezeu, apoi iubite frate trebuie să cunoști anumite meșteșuguri de dobândirea acestei puteri în contra vrășmașului ajutorul lui Dumnezeu.

Află atunci că nici talentele naturale ori dobândite, nici toate darurile primite voluntar ori involuntar, nici cunoașterea sfintelor Scripturi, nici lungimea timpului și mulțimea anilor cât am slujit lui Dumnezeu și care ne-a adus o obișnuință în această slujire, nu ne desăvârșesc a împlini voința Lui dumnezeiască, dacă nu ne vom sili a plăcea lui Dumnezeu în orice lucru bun ce-l avem de făcut, dacă în orice pericol de care fugim, în orice faptă săvârșită conform voinței Lui, zic dacă nu exaltă inimile noastre un ajutor special al lui Dumnezeu, dacă nu ne împuternicește spre desăvârșirea oricărui lucru bun, cum a zis Domnul: „Fără de Mine nu puteți face nimic”.

De aceea trebuie în toată viața noastră, în toate zilele, ceasurile și minutele s-avem această convingere decisivă că niciodată și nicăieri nu trebuie să ne încredem, să nădăjduim în noi înșine.

Dar despre nădejdea în Dumnezeu, să știi că nu-i altă cale la Dumnezeu, atunci când ți se cere să birui pe inamici: puțini ori mulți, bătrâni ori curajoși tineri ori fricoși, decât cea a complectei încrederi în Dumnezeu.

Deci, un suflet, fie el ars de păcat, doborât de toate putreziciunile lumii, pângărit cum nici nu se poate închipui, căutând în toate felurile și prin toate mijloacele a se libera de păcat, nu poate dobândi nici o putere cât de mică împotriva răului nici să se smulgă din ghearele răului, dacă nu și-a pus nădejdea în Dumnezeu.

Biruința lui constă în ferma încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Uneori se întâmplă să nu vadă imediat izbânda, deși este ajutat de Dumnezeu, totuși când nu se așteaptă vrășmașii sunt nimiciți.

„Războiul nevăzut”, Chișinău Tipografia Uniunii Clercilor Ortodocși din Basarabia

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here