Momente de referinţă din istoria universală – Alegerea regelui Konrad al II-lea

0
168

Konrad_II_miniaturKonrad al II-lea a fost ales regele germanilor la 8 septembrie 1024.

O cronică a vremii ne relatează încoronarea acestuia în Domul din Mainz: „După încheierea dezbaterilor electorale, toată lumea se grăbea a-l conduce cu bucurie pe noul rege către Mainz, unde avea să aibă loc preasfânta ungere a acestuia. Alaiul era cuprins de veselie, preoţii citeau psalmi, mirenii cântau, iar atâta slavă într-o singură zi şi în acelaşi loc nu mai primise Domnul până atunci.

Norodul nu putea fi mai vesel nici dacă apărea însuşi Carol cel Mare în carne şi oase cu sceptrul în mână. Regele a ajuns în oraşul Mainz. Primirea a fost făcută cu onorurile cuvenite, iar regele aştepta cu emoţie şi smerenie ungerea, alături de toţi cei de faţă.

În sfânta zi de sărbătoare a Naşterii Maicii Domnului, arhiepiscopul de Mainz s-a pregătit, alături de alte înalte feţe bisericeşti, pentru festivitatea solemnă a ungerii regelui, rostind o cuvântare adresată monarhului: «Toată puterea de pe astă-lume trecătoare are o singură obârşie – una curată. Din acest izvor pornesc râuri, unele curate şi cristaline, altele care devin tulburi, însă izvorul rămâne veşnic curat. Pe cât îi este îngăduit minţii omeneşti să chibzuiască la creator şi creaţia sa, putem spune că regii pământeni sunt trimişii lui Dumnezeu împăratul etern.

Aşa a fost scris: „Toată puterea vine de la Domnul”. Dacă acest atotputernic împărat al împăraţilor, sursa şi începutul tuturor demnităţilor, se milostiveşte a încredinţa putere monarhilor pământeni, atunci puterea aceasta va fi fără de pată, precum izvorul de la care a pornit. Dar dacă această demnitate va ajunge la oameni nevrednici de ea, care o poartă cu trufie, lăcomie, invidie, mânie, necum-pătare şi cruzime, atunci ei şi supuşii lor îşi vor duce la gură periculosul potir al nedreptăţii, dacă nu cumva se vor curăţa prin căinţă şi penitenţă.

Domul din Mainz

Toată Sfânta Biserică să înalţe rugăciuni Domnului, pentru ca regele nostru Konrad să vegheze întru neprihănirea demnităţii care astăzi i-a fost curat încredinţată de la Tatăl Ceresc, atât cât este cu putinţă pentru un om. Ţie îţi grăiesc, regele meu, şi pentru al tău bine!

Domnul, care te-a ales să fii rege peste poporul său, a vrut să te pună la încercare înainte de a fi uns. El îi alege pe aceia vrednici. El l-a încercat cu milostenie pe acela pe care l-a ales. Domnul a pus cu plăcere greutatea pe umerii săi, căci avea de gând să-l înalţe. Aşa l-a încercat Domnul şi pe Abraham, iar mai apoi l-a răsplătit. Aşa l-a lăsat Domnul pe David să îndure mânia regelui Saul, urgisirea, nedreptatea, arşiţa deşertului, fuga şi sărăcia, înainte de a-l face cel mai glorios rege peste Israel. Fericit să fie cel persecutat, căci el va căpăta coroana.

Domnul nu te-a încercat în van, câci voinţa Lui era să te pregătească. Ai pierdut bunăvoinţa predecesorului tău, regele Henric, iar apoi ai recâştigat-o pentru ca tu să ştii a fi milostiv cu cei ce-ţi vor greşi. Tu ai îndurat nedreptăţi pentru ca să ştii a te milostivi de cei nedreptăţiţi. Domnul nu a vrut a te lăsa neîncercat, ca după aceste sfinte învăţături tu să fii vrednic a conduce acest regat creştinesc.

La cea mai înaltă demnitate ai păşit tu, căci eşti trimisul lui Hristos. Cine nu-L urmează pe El nu este un adevărat conducător. Stând pe acest tron al regilor, tu trebuie să nu dai uitării onoarea, care este veşnică. A fi conducător pe pământ este un lucru mare, dar să fii triumfător în ceruri este cea mai marc dintre împliniri. Dacă Domnul îţi cere multe, El o face mai ales pentru ca fu să dai poporului, care se închină ţie, pace şi dreptate!»”

Pecetea regelui Konrad al II-lea (stânga) şi un mulaj din ceară al acesteia

poza 4

„1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here