Motive de bucurie pentru creştini

0
368

Motive de bucurie pentru creștini

„Unde este iubire, acolo este şi fericire. Cine merge pe calea fericirii, trebuie să meargă de fapt pe calea iubirii”.

sa ne bucuram purureaMotiv de bucurie este răscumpărarea omului:

”Izbucniţi în chiote de veselie, dărâmături ale Ierusalimului, că Domnul mângâie pe poporul Său, răscumpărat-a Ierusalimul (Isaia 52,9)”.

Motiv de bucurie este venirea lui Hristos:

”Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9,9; Is. 9,3)”.

Motiv de bucurie este naşterea Mântuitorului:

Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut astăzi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David (Luca 2,10,11; Matei 2,10; loan 8,56). Motiv de bucurie este răsplata cea mare din ceruri:
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi (Matei 5,12)”.

Fericirea credincioşilor este bucuria lui Hristos în ei:

Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină” (loan 15,11; 17,13).

Fericirea credincioşilor este bucuria negrăită în Hristos:

”Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiţi; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită” (1 Petru 1,8).

Fericirea credincioşilor în Hristos este desăvârşită:

”Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină” (loan 16,24; loan 15,11).
”Iar acum vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei ”(loan 17,13).
”Şi aceasta noi vi le scriem, ca bucuria noastră să fie deplină”( loan 1,4).

Fericirea credincioşilor este bucurie şi pace în Duhul Sfânt:

”Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14,17; Fapt 13,52).
”Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să vă prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt” (Romani 15,13).
”Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege” (Galateni 5,22).

”Fericirea credincioşilor este mai mare decât cea pricinuită de bunurile pământeşti”:

”Dat-ai veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin, şi de untdelemn ce s-a înmulţit ”(Psalm 4,7).

Fericirea credincioşilor este bucurie care nu se poate răpi:

„Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi va voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi (loan 16,22).

Cine gustă bucuriile veşnice? Bucuria o gustă acei care nădăjduiesc în Domnul:

”Şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău (Psalm 5,11)”.
”Că în El se va veseli inima noastră şi în numele cel Sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi precum am nădăjduit şi noi întru Tine (Psalm 32,20-2)”.

Bucuria o gustă credincioşii:

”Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să vă prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt (Rom. 15,13; Fapt 16,34).
Şi având această încredinţare, ştiu că voi rămâne şi împreună voi petrece cu voi toţi, spre sporirea voastră şi spre bucuria credinţei (Filip 1,25)”.
”Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiţi; întru Ei, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită (1 Petru 1,8)”.

Bucuria o gustă drepţii:

”Veseliţi-vă în Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă (Ps. 31,11-12).
Iar drepţii să se bucure şi să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie (Psalm 67,3; 117,15)”.

Bucuria o gustă sfinţii:

”Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura (Psalm 131,9)”.

Bucuria o gustă cei care primesc mustrarea:

”Orice mustrare, la început, nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă, dă celor încercaţi cu ea roadă paşnică a dreptăţii (Evrei)”.

Bucuria o gustă cei blânzi:

”În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească (Psalm Calea bucuriei 33,2)”.

Calea fericirii şi, de fapt, calea bucuriei -Bucuria o gustă cei ce caută pe Domnul:

”Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne şi sa zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: „Slavit să fie Domnul!” (Psalm 39,22; 69,5; 1 )”.

”Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui veselească-se inima celor ce caută pe Domnul pentru că unde este fericire acolo este bucurie, unde este bucurie este fericire – ar fi aceasta; credinţa, slujirea, cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni şi aceasta duce la fericire.

Aceasta este calea care duce la bucurie, calea care duce la fericire şi fiecare din treptele acestea este o treaptă de bucurie.

Credința aduce bucurie, slujirea lui Dumnezeu aduce bucurie, cunoştinţa de Dumnezeu aduce bucurie, iubirea de Dumnezeu aduce bucurie, şi fericirea cuprinde bucuria. Iată nişte temeiuri pentru bucurie”.

”Bucurați-vă pururea întru Domnul”, Părintele Ioan de la Rarău

V-ar putea interesa și aceste articole

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here