Motivele dragostei

0
283

Iubitul meu este al meu şi eu sunt a lui…
(Cânt. 2,16)

Fidelitatea sau înşelările, fericirea sau amarul în căsnicie depind în mare parte de intenţiile pe care le au soţii, de psihologia dragostei care le este caracteristică. Această temă este atât de largă, încât nu are încă o explicaţie clară şi exhaustivă.

Inima noastră este asemenea unui mare câmp, unde, alături de culturile utile, cresc buruieni, dar şi plante otrăvitoare. A cultiva, a schimba inima e ca şi cum ai încerca să ari sau să semeni în mare. La oameni lucrul e cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă (Mc. 10, 27). Numai că El nu ne salvează fără efortul nostru personal.

Munca asupra noastră începe cu recunoaşterea acelor „spini şi pălămizi” care cresc din „pământul inimii noastre”, blestemat pentru păcatul lui Adam (v. Fac. 3,17-18).

Căci dinăuntru, din inima omului, explică Mântuitorul, ies cugetele ce le rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul şi alte păcate care spurcă sufletul (Mc. 7, 21-23).

Victoria în războiul nevăzut constă în recunoaşterea înfrângerii noastre: noi nu suntem în stare să ne salvăm singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu. Recunoaşterea, conştientizarea este primul pas spre îndreptare.

Pentru aceasta este util să studiem şi scrierile creştine inspirate, dar şi cercetările ştiinţifice talentate, care clarifică „cele ascunse în întuneric”, în unele locuri poziţiile cercetătorilor şi ale teologilor se suprapun şi se completează. De aceea este bine să le studiem mai bine în corelaţie.

Unul dintre psihologii şi psihoterapeuţii de valoare ai timpului nostru, Victor Frankl, diferenţiază în personalitatea umană trei niveluri/ straturi: trupesc, sufletesc şi spiritual. În consecinţă, există trei feluri de dragoste: sexuală, predispoziţie erotică şi apropiere spirituală.

Colegul lui Victor Frankl, doctorul în domeniul psihologiei familiare Len Macmillan, diferenţiază, de asemenea, trei variante ale dragostei: „Te voi iubi, DACĂ…”; „Te voi iubi, PENTRU CĂ…”; „Te voi iubi, INDIFERENT DE…”.

Sigur că în realitate lucrurile sunt mult mai complicate decât nişte judecăţi emise teoretic. În diferite perioade ale vieţii, în funcţie de multe circumstanţe, ne exprimăm sentimentele şi interesele în mod diferit.

Se întâmplă ca în sufletul unui om, adept al consumismului, să se trezească, dintr-odată, ceva superior, nobil, pentru care el este gata să sacrifice tot ce are. Se întâmplă şi invers: patima arzătoare să se transforme într-o răceală şi calcul, cum ar fi „căsătorie din interes” ş.a.

Dar chiar şi în aceste scheme există un adevăr.

“Păcatele tinereţii şi sănătatea familiei”, K. V. Zorin. Traducere din limba rusă de Eugeniu Rogori. Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2010