Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Albrecht Dürer, Autoportret (cu blană)

0
301

(Albrecht Dürer, Autoportret (cu blană), 1500, ulei pe lemn de tei, 67 x 49 cm)

Exponent de frunte al Renaşterii germane, Dürer este conştient de „misiunea” sa artistică încă de la vârsta de treisprezece ani, când desenează primul autoportret.

Formula şi expresia sunt absolut neobişnuite: primul portret frontal realizat în Germania pare să îi certifice artistului o anume dimensiune spirituală, atribuindu-i responsabilitatea de a-i aduce pe oameni mai aproape de propria conştiinţă.

Dürer a realizat pânza în jurul anului 1500 şi, cu certitudine, a intervenit asupra ei în 1520, după o călătorie în Ţările de Jos, pentru a o retuşa, potenţând acel cromatism dens şi grav care îi dă forţă şi măreţie.

Momentul creaţiei este atestat de inscripţia din partea dreaptă a tabloului, care pomeneşte de cei douăzeci şi opt de ani ai pictorului. Dürer, precoce, afirmă conştiinţa orgolioasă a propriei valori artistice, ceea ce îi va da curajul, nemaiîntâlnit, de a-şi apropia propriul chip de cel al lui Iisus Hristos (în ipostază de „Beau Dieu”).

De fapt, toată concepţia operei aminteşte de reprezentările bizantine ale lui Iisus, ca şi cum pictorul ar vrea să sublinieze originea divină a gândului artistic: o meditaţie pe tema esenţei spirituale a lucrurilor, ca, spre exemplu, sacralitatea rolului artistului, cu ajutorul căreia Dürer depăşeşte momentul reflecţiilor despre „realitate” caracteristice primei perioade a vieţii sale.

Albumul de artă “Muzeul Muzeelor”, editura Litera, 2009