Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Michael Pacher, Altarul Părinţilor Bisericii

0
101

(Michael Pacher, Altarul Părinţilor Bisericii, ulei pe lemn, panoul central 216 x 196 cm, 216 x 91 cm -fiecare voleu)

Personalitatea cea mai pregnantă, poate, a picturii germane de la sfârşitul secolului al XV-lea este Michael Pacher, originar din Brunico, Val Pusteria, o regiune care, din punct de vedere geografic şi artistic, se află la răscrucea drumurilor dintre Europa de Nord şi cea meridională.

În arta lui Pacher, care a fost şi sculptor, cele două culturi, nordică şi italiană, se unesc şi formează o viziune de o extraordinară intensitate expresivă. Precizia perspectivei, complexitatea încadrărilor arhitectonice, accentele erudite leagă arta sa de cea a lui Mantegna, în timp ce influenţa nordică transpare din liniile seci şi vibrante, pline de energie.

În monumentalul Altar al Părinţilor Bisericii (unde figurile sunt încadrate în structuri arhitecturale fanteziste), Pacher ne dăruieşte una dintre capodoperele sale, rezultatul unei maturităţi stilistice dobândite cu răbdare, după ani de studiu şi de activitate desfăşurată în Italia şi Germania.

Elaborarea riguroasă a schemelor compoziţionale bazate pe perspectivă, cu punctul de fugă foarte coborât, ajută la crearea unor figuri monumentale, care-i vor caracteriza întotdeauna arta. Pictată pentru biserica mănăstirii Novacella, lângă Bressanone, această pictură  de altar îi prezintă, de la stânga la dreapta, pe Sf. Ieronim, Sf. Augustin, Sf. Grigore şi Sf. Ambrozie, expresie a unui realism teluric potenţat, a unei spectaculoase realizări cromatice.

Albumul de artă “Muzeul Muzeelor”, editura Litera, 2009