Muzeul Muzeelor – Gemäldegalerie: Konrad Witz, Întâlnire între regele Solomon şi regina din Saba

0
142

konrad-witzTabloul reprezintă un fragment dintr-o operă timpurie (parţial contestată) a lui Witz, Altarul Oglinda Mântuirii, realizată înainte de 1437 pentru abaţia San Leonardo din Basel.

(Konrad Witz, Întâlnire între regele Solomon şi regina din Saba, cca. 1435-1437, ulei pe lemn de stejar, 84,5 x 79 cm)

De acelaşi autor se păstrează încă vreo douăzeci de lucrări, aproape toate provenind din două retabluri, şi totuşi este considerat unul dintre cei mai mari inovatori ai epocii sale: prin figurile masive, oarecum imobile, „sculptate” energic din lumină şi umbră, deşi lipsite de transparenţă, demonstrează un deosebit simţ al materialităţii, ca şi o justă relaţie spaţială cu mediul înconjurător.

O deosebită importanţă este acordată modului de redare a suprafeţelor şi materialelor: ţesături, metale, lemn şi ziduri imită perfect realitatea. Aceasta era una dintre calităţile lui Witz, care s-a dovedit astfel un „realist”, asemenea lui Van Eyck sau lui Campin, care abandonaseră stilul antinaturalist al goticului internaţional.

În secolul al XV-lea european, tema tabloului era foarte căutată. Aflând despre puterea şi despre înţelepciunea lui Solomon, regina din Saba decide să îi facă o vizită regelui Israelului, pentru a-i cunoaşte personal calităţile. Însoţită de un alai de oameni şi de cămile încărcate cu aur, pietre preţioase şi mirodenii, regina orientală rămâne surprinsă de înţelepciunea lui Soiomon şi adresează o urare întregului popor al lui Israel.

Au existat numeroase interpretări ale acestui episod, printre care parabola întâlnirii dintre grupul păgânilor convertiţi şi Hristos, ca o prefigurare a Adoraţiei Magilor.

konrad-witz
Albumul de artă “Muzeul Muzeelor”, editura Litera, 2009