Nașterea Domnului, taina care se descoperă întregului Univers

0
130

NastereaNașterea lui Iisus este taina care se descoperă întregii omeniri. Împăratul Cerului și al Pământului se naște pentru noi oamenii, într-o iesle întunecată și rece. El se naște din Fecioara Maria care este însoțită de logodnicul său Iosif.

Nașterea lui Iisus este învăluită de o simplitate adorabilă. El este Împăratul Slavei care se naște fără răsunet și răsfăţ lumesc. El nu se naște cu slavă pământească. Iisus se naște într-o peșteră întunecoasă şi rece din Bethleem. Maică Sfântă nu are scutece de înfășat, nici hăinuțe de îmbrăcat. Pentru a fi încălzit, Maria îl așează în iesle, pe paie sub suflarea caldă a vitelor.

Bethleemul dinafară reprezintă lumea, oamenii care nu-l primesc pe Iisus să se nască în sufletele lor. Ei nu au loc pentru nașterea sfântă. Peștera reprezintă biserica, locul în care, an de an, se naște Mântuitorul. Ieslea reprezintă potirul, vas sfinţit care păstrează trupul lui Iisus sub formă de pâine şi vin sfințite..

În acesta noapte sfântă se revarsă peste întreg pământul ”bucuria și împăcarea lumii”. Se bucură cetele îngerești, se bucură oamenii, se bucură stelele, se bucură întreg Universul. Bucuria aceasta este peste toate bucuriile lumii. Acum poporul care locuiește în întuneric va vedea Lumină mare. Iisus se naște pentru noi oamenii, pentru a ne lumina sufletele aflate în întunericul păcatului, pentru a ne aduce Viața veșnică și multă pace.

Sfântul Vasile cel Mare cu privire la Maica Domnului zice:” De tine se bucură, ceea ce eşti plină de dar, toată făptura (creația)… din care Hristos S-a întrupat și Prunc s-a făcut. Nașterea lui Hristos unește cerul cu pământul. Prin această taină se naște cel care se va jertfi pe sine pentru a răscumpăra pe Adam cel căzut în păcatul strămoșesc. Dumnezeu instaurează dragostea în întreg universul. Prin nașterea Lui este nimicită pentru totdeauna minciuna, moartea și întunericul, iar prin el tronează pentru totdeauna: adevărul, lumină şi viața.

În vremea naşterii lui Iisus s-au făcut minuni în toată lumea. Nicodim Măndiţa, în lucrarea ”Viața Maicii Domnului”, relatează mai multe minuni săvârșite în timpul Nașterii. În timp ce se năștea Iisus, se spune că în peșteră a izvorât un izvor de apă. În Roma a ieşit din pământ un izvor de untdelemn și a curs în râul Tibrului. O capiște idolească, ce se numea veșnică a căzut și idolii s-au sfărmat și tot acolo s-au arătat pe cer trei sori. În Spania în aceeaşi noapte s-a arătat un nor mai luminos decât soarele. În pământul Iudeii au odrăslit viile cele din Engadi, fiind iarnă. În această noapte cete de îngeri au fost văzuți în văzduh cântând:” Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Îngerul Domnului se arată celor trei păstori. Ei s-au dus la peștera din Bethleem, la Împăratul Raiului cu daruri scumpe: aur, smirnă și tămâie.

Părinții Bisericii învață că magii de la Răsărit, dețin un rol foarte important în iconomia mântuirii, pentru că închinarea acestora la ieslea din Bethleem reprezintă sfârșitul idolatriei păgâne și chemarea tuturor neamurilor la credinţa în adevăratul și unicul Dumnezeu.

Într-o cuvântare la Naşterea Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ne arată semnificația duhovnicească a darurilor magilor: “aurul înseamnă că Pruncul va fi un Împărat și Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Tămâia preînchipuie lucrarea Lui de Mare Preot, de Arhiereu Veșnic Care nu aduce jertfe de animale la templu, ci Se aduce pe Sine Însuși Jertfă lui Dumnezeu ca să arate iubirea Să mai tare decât moartea, căci Cel Răstignit va fi și Cel Înviat din morți. Smirna era folosită la înmormântare pentru a opri descompunerea trupului, împreună cu alte mirodenii. Deci este dorința omului de viață veșnică, de a birui moartea”.

Noi oamenii trebuie să călătorim ca magii, să ne pregătim să parcurgem drumul spre peștera din sufletul nostru spre a ne închina Lui Iisus.

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să ne umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine.

Apopei Roxana

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here