Nestatornicia lumii

0
108

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este amăgitoare şi nestatornică, vezi că nimic nu e statornic şi nestrămutat în ea, ci toate se schim­bă ca într-un vis.

Astăzi e linişte, mâine tulbura­re; astăzi bucurie, mâine plângere; astăzi veselie, mâine necaz; astăzi sănătate, mâine boală; astăzi viaţă mâine moarte. Fiecare zi aduce după sine schimbare: dacă astăzi eşti bucuros, mâine să aştepţi tristeţe; dacă astăzi eşti sănătos, mâine să aştepţi boală; dacă astăzi eşti viu, mâine să aştepţi moartea, căci nu vei fi întotdeauna în ace­eaşi stare ca astăzi, ci zi de zi să aştepţi schimbări fără de veste.

Drept aceea, aleargă cu osârdie spre Hristos, căci doar în El e linişte nestrămuta­tă şi odihnă veşnică, doar în El este bucurie ne­schimbată şi desfătare pururea fiitoare – în El şi nicăieri altundeva, căci pretutindeni este deşer­tăciune, pretutindeni e amăgire, pretutindeni e nestatornicie şi minciună.

Sfântul Dimitrie al Rostovului, Sfaturi alese pentru viața duhovnicească, trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu – Vlas, Editura Sophia, București, 2015