Nu contează cine eşti… ci ce alegi să fii

0
317

Nu contează cine eşti… ci ce alegi să fii

Nu contează cine eşti… ci ce alegi să fii: Pentru a fi OM, pentru a te numi cu adevărat fiul lui Dumnezeu, poţi să fii bogat, dar poţi fi şi sărac, poţi să ai zeci de diplome sau poţi să fii analfabet, poţi să conduci lumea şi să fii pe cea mai înaltă scară socială sau poţi fi măturător pe stradă.

Poţi să fii frumos, dar poţi să fii şi urât, nu contează nici vârsta, nici naţionalitatea, dar contează ce fel de viaţă alegi să trăieşti. Contează dacă îţi trăieşti viaţa, lucrând fapte frumoase, plăcute Domnului, contează dacă îţi iubeşti semenii şi te pui în slujba lor şi a lui Dumnezeu, contează dacă inima ta e plină de iubire pentru Acesta şi aproapele, contează dacă tot ce faci, faci cu pasiune, cu dăruire cu dragoste, cu bucurie.

Contează dacă îţi foloseşti toate darurile primite de la Bunul Dumnezeu, fără zgârcenie, dacă îţi înmulţeşti talanţii cu care ai fost înzestrat şi nu-i foloseşti cu egoism, doar pentru tine.

Nu contează cine eşti… ci ce alegi să fii

Contează dacă iubeşti adevărul sau minciuna, cinstea sau hoţia, frumosul sau urâtul, pacea sau războiul, liniştea sau agitaţia, mândria sau smerenia, bunătatea sau răutatea, zgârcenia sau milostivirea, blândeţea sau mânia, iubirea sau ura, credinţa sau necredinţa, bucuria sau tristeţea, curajul sau frica, nădejdea sau deznădejdea etc.

Contează cui domn slujeşti: Domnului iubirii – Iisus Hristos – sau domnului răutăţii – spurcatul diavol. De fiecare depinde ce fel de om ajunge să fie în viaţă, un om cu caracter frumos, un om cu suflet bun şi credincios, un om în inima căruia sălăşluieşte Harul Sfânt sau un om cu caracter urât, cu suflet negru şi întunecos. Totul depinde de câtă iubire poate să primească şi să dăruiască un om.

,,Nu contează culoarea pisicii, ci dacă ştie să prindă şoareci’’

O altă vorbă din popor spune: ,,Nu contează culoarea pisicii, ci dacă ştie să prindă şoareci’’ Aşa e. Nu contează dacă ai fost înzestrat cu darul frumuseţii fizice, ci contează dacă eşti frumos sufleteşte, dacă frumuseţea ta interioară te ajută să fii un om adevărat, un om credincios şi bun, un om cu o viaţă morală şi spirituală, plăcută lui Dumnezeu.

Nu contează dacă eşti înalt sau scund, gras sau slab, brunet sau blond, cu tenul alb sau măsliniu, român sau rrom. Contează credinţa ta, contează iubirea ta pentru Dumnezeu şi semeni, contează dragostea cu care Îl slujeşti pe Dumnezeu şi aproapele. Contează dacă ştii să te faci iubit şi plăcut de Dumnezeu şi semeni.

Înmulţirea talanţilor săi nu depinde de culoarea pielii

În viaţa unui om, înmulţirea talanţilor săi nu depinde de culoarea pielii, de rasa, de naţionalitatea din care face parte. Talanţii ţi-i înmulţeşti prin iubire, prin bucuria pe care o ai când realizezi orice lucru din viaţa ta, prin dăruire, dorinţa de a face bine, de a fi folositor semenilor tăi.

Talentele, abilităţile, aptitudinile unui om depind de caracterul, de personalitatea, de gândirea, de inima, de sufletul său. De aceea nu trebuie să facem discriminare între oameni, de aceea nu trebuie să etichetăm oamenii după false prejudecăţi. Să ne iubim unii pe alţii, să ne acceptăm unii pe alţii, să acceptăm diversitatea şi faptul că suntem cu toţii creaţi de Acelaşi Creator, bun, milostiv şi iubitor, după chipul şi asemănarea Sa.

 Să nu ne dorim frumuseţe fizică

Să nu ne dorim să fim cât mai sus pe scara socială, să nu ne dorim frumuseţe fizică, ci frumuseţe interioară, să nu dorim să fim cinstiţi de  lumea din jurul nostru, să nu căutăm să fim slăviţi şi slujiţi de aproapele nostru, ci noi să iubim şi să slujim pe semenii noştri.

Să nu dorim mărirea acestei lumi trecătoare, ci să ne dorim doar mântuirea noastră și a fraților noștri întru Hristos, să ne dorim salvarea sufletului nostru de boala patimilor şi a murdăriei păcatelor noastre.

Să mulţumim Bunului Dumnezeu

Să mulţumim Bunului Dumnezeu pentru darurile cu care ne-a înzestrat, să nu poftim la binele aproapelui nostru, să nu dorim să avem altă menire în viaţă decât cea potrivită nouă, să ne dorim să fim oameni potriviţi în locuri potrivite.

Să nu uităm că şi împăraţii lumii acesteia mor, că şi cei care au domnit peste lume au murit, că şi cei care au fost cinstiţi de lume au murit. Să nu uităm că nimeni nu este mai bogat decât acela care se smereşte, decât acela care doreşte prietenia şi dragostea lui Dumnezeu, care rămân pururea.

Și dacă ne învrednicim de acestea, rămâne pomenirea noastră veşnică în lume și căpătăm cununa mântuirii, indiferent în ce familie şi în ce neam ne-am născut, căci am ales să Îl iubim pe Dumnezeu şi să împlinim poruncile Lui.

Copacii care sunt sădiţi în locuri înalte, curând îi rupe şi-i dezrădăcinează vântul

Să medităm un pic la cele spuse de ierom. Agapie Criteanu care a pustnicit în Sfântul Munte al Athosului: ,,Copacii care sunt sădiţi în locuri înalte, curând îi rupe şi-i dezrădăcinează vântul. Pentru aceasta nu pofti loc înalt, fiindcă este alunecos şi prea primejdios.

Peştii cei mari rămân în mreji iar cei mici ies prin găuri. La războaie, este obicei să se ia prizonierii cei tari şi bogaţi, iar pe cei mici şi săraci îi lasă slobozi.

Fugi, dar de măririle lumii, că să nu cazi defel în cursele diavolului! ….

Nu dori o dregătorie care în puţină vreme trece, că nu este nici o mărire sau dregătorie care să nu se smerească şi să cadă până la urmă.

Când secerătorul seceră grâul, deşi unele spice sunt mai mari, după ce le taie şi le aruncă pe pământ, se fac toate deopotrivă. Aşa în această câmpie a lumii, deşi este cineva mai mare în bogăţie sau dregătorie, dar când ne seceră înfricoşata coasă, moartea, rămânem toţi deopotrivă.

Şi de deschizi mormântul, nu cunoşti pe cel bogat, de cel sărac. Nu pe cel smerit de cel mare şi mândru. Nici nu este vreo deosebire între cei mai înalţi împăraţi şi cei mai smeriţi săraci.’’

Să nu ne dorim să fim ,,cineva’’

Aşadar, să nu ne dorim să fim ,,cineva’’ pe acest pământ, să nu ne învrednicim de păcatul slavei deşarte, ci să alegem să avem o viaţă simplă şi modestă, în care să nu ne îngrijim de cele trecătoare ale lumii acesteia, ci să ne îngrijim să fim primiţi în sfintele Braţe ale lui Dumnezeu, să ne îngrijim să ne facem inima locaş curat şi iubitor, în care să se sălăşluiască Iisus Hristos..

Să nu uităm că toate râurile ies din mare şi iarăşi la ea se întorc, să nu uităm că sufletul nostru zidit de Făcătorul nostru, doreşte să se întoarcă ACASĂ, doreşte să se întoarcă la Ziditorul şi Mântuitorul nostru, să nu uităm că nu am fost zidiţi pentru pământ, ci pentru Cer. Să nu uităm că: Nu contează cine eşti…ci ce alegi să fii.

Nu haina face pe om

Ajută-mă, Te rog, Doamne, să nu uit să fiu Om, ajută-mă să trăiesc mereu starea smereniei, starea modestiei și simplității și să conștientizez că: Nu haina face pe om, că nu frumusețea exterioară, ci cea lăuntrică contează!

Ajută-mă, Doamne, să trăiesc starea compasiunii și iubirii necondiționate și să dau mărturie despre iubirea lui Hristos, iubind toți oamenii la fel!

Bucuria de a trăi

Ajută-mă să duc o viață plăcută Ție, în spațiul Învierii lui Hristos, ajută-mă să îmi doresc să fiu înveșmântată în haina frumuseții interioare, și nu în haina frumuseții exterioare, vremelnice și pieritoare!

Nu mă lăsa, Doamne, să îmi irosesc în zadar timpul vieții ca dar de la Tine, ajută-mă să îmi împlinesc cât mai bine menirea vieții, ajută-mă să aleg să fiu următoarea lui Hristos – Izvorul iubirii, comuniunii și omeniei!

Ajută-mă să fiu plină de bucuria de a trăi în duhul credinței, iubirii și adevărului, ca să fiu mereu în comuniune cu Tine și să lucrez la mântuirea mea, îndumnezeirea și unirea cu Hristos să fie țelul unic și absolut al vieții mele! Amin.

Citește și alte articole semnate de Cristina Toma

„Iubirea – lumină și bogăție sufletească”, Cristina Toma. Editura Jurnal Spiritual, 2018