,,Nu poţi iubi în orice stare’’

0
235

Nu poţi iubi în starea recelui egoism.
Nu poţi iubi în starea de individualism.
Nu poţi iubi în starea de adânc snobism.
Nu poţi iubi în starea de narcisism.

Nu poţi iubi în starea intoleranţei.
Nu poţi iubi în starea indiferenţei.
Nu poţi iubi în starea necredinţei.
Nu poţi iubi în starea nerecunoştinţei.

Nu poţi iubi în starea mâniei.
Nu poţi iubi în starea mândriei.
Nu poţi iubi în starea invidiei.
Nu poţi iubi în starea zgârceniei.

Nu poţi iubi în starea judecăţii.
Nu poţi iubi în starea prejudecăţii.
Nu poţi iubi în starea răutăţii.
Nu poţi iubi în starea falsităţii.

Nu poţi iubi în starea urii.
Nu poţi iubi în starea cârtirii.
Nu poţi iubi în starea neiertării.
Nu poţi iubi în starea nepăsării.

Nu poţi iubi în starea de iad sufletesc.
Nu poţi iubi când în suflet nu se împletesc:
Blândeţea cu bunătatea şi dăruirea,
Credinţa cu nădejdea şi fericirea,
Sinceritatea cu simplitatea si modestia,
Comuniunea cu solidaritea şi prietenia,
Ospitalitatea cu atenţia şi omenia,
Lumina cu răbdarea şi smerenia,
Pacea cu liniştea, armonia şi bucuria,
Compasiunea cu altruismul şi empatia,
Căldura sufletească cu acceptarea,
Frumuseţea interioară cu iertarea.

Nu poţi iubi în starea sclaviei faţă de cel rău.
Nu poţi iubi când în inima ta nu e Dumnezeu.
Nu poţi iubi când inima nu ţi-e înveşmântată,
În haina sacrificiului şi a slujirii – haină minunată –
Pe care o poartă Hristos – Izvorul iubirii necondiţionate –
Izvorul iubirii până la sacrificiu, Izvorul slujirii adevărate.

Nu poţi iubi în starea de orbire spirituală
Nu poţi iubi când întreaga fiinţă ţi-e goală:
De sensibilitate, delicateţe şi frumuseţe,
De gingăşie, afecţiune şi tandreţe.

Iubirea e starea cea mai minunată,
Care cu fire divine e strâns legată,
De starea îngerească, de starea de Rai.
Iubirea e dar dumnezeiesc, fericit/ă eşti de-l ai.

Să ne rugăm fierbinte lui Doamne,
Să trăim cu toţii a iubirii – celestă stare.
Să ne rugăm să trăim autentic iubirea,
Ca să fim prieteni cu fericirea,
Cu fericirea care-ţi înaripează fiinţa,
Cu fericirea – soră bună cu credinţa,
Credinţa că împlinirea poruncilor iubirii,
Te înalţă la Cer, Acasă, pe aripile mântuirii.
Cristina Toma