”Nu ştiţi voi postul care Îmi place?”

0
100

post-si-rugaciune_fc1f2785495850”Nu ştiţi voi postul care Îmi place?”, întreabă Domnul prin prorocul Isaia. ”Rupeți lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-Mă!” (Isaia 58, 6-9).

Deci, dacă posteşti cu adevărat, deschide inima ta egoistă către cel nevoiaş şi, precum înfrânezi gura ta de la bucate, tot aşa înfrânează gura ta de la minciună, de la năpăstuire, de la osândire, de la clevetire şi de la tot păcatul care intră prin cuvânt.  Sfinţii Părinţi, marii învăţători şi asceţi ai lumii laudă foarte mult postul şi-l recomandă cu stăruinţă.

Iată câteva din cuvintele lor:

”Postul este sănătate şi pace a sufletului şi a trupului.”

”Postul este stingerea aprinderilor trupeşti, eliberarea de vise urâte, curăţia rugăciunii, paza minţii, uşa umilinţei, smerita suspinare pentru păcate, începutul şi temeiul a toată lucrarea cea duhovnicească, bineplăcută lui Dumnezeu.”

Iar Sfântul Vasile cel Mare adaugă:

”Dacă oamenii ar lua postul ca sfătuitor al faptelor lor, o pace adâncă ar domni în toată lumea.

Nu s-ar mai răscula popoarele unele împotriva altora, nu s-ar mai făuri arme, n-ar mai fi tribunale şi nici închisori.

Pădurile şi pustiurile n-ar mai avea tâlhari şi viaţa oamenilor n-ar mai fi atât de plină de tristeţe şi de lacrimi, pentru că postul i-ar învăţa pe oameni să se înfrâneze nu numai de la anumite mâncăruri şi băuturi, ci i-ar învăţa să izgonească din viaţa lor: lăcomia, egoismul, destrăbălarea, viclenia, lenea şi orice patimă.”

Acestea sunt numai o parte din binefacerile şi din roadele postului, roade pe care le putem dobândi şi noi cu ajutorul harului dumnezeiesc şi cu strădania noastră statornică.

Fericiţi sunt creştinii care respectă cu sârguinţă rânduiala celor patru posturi de peste an, împreună cu miercurile şi vinerile, cum făceau părinţii şi bunicii noştri, spre înnoirea trupului, luminarea sufletului şi schimbarea în bine a întregii noastre vieţi. Doamne ajută!

”Smerenia si dragostea, însusirile trăirii ortodoxe”, Arhimandrit Sofian Boghiu

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here