Nu vom muri!

0
124

beautiful blond kid blow dandelion outdoor„Oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac! Crezi tu aceasta?” (Ioan 11, 26)

Da, Doamne, eu cred aceasta, și nu voi muri vreodată. Atunci când sufletul mi se va despărți de trup, aceasta va fi doar o palidă umbră a morții, fiindcă sufletul nu mi se va despărți niciodată de Dumnezeu și nu voi suferi acea moarte de care ne-a mântuit Hristos, izbăvindu-ne de cel mai cumplit vrăjmaș care s-a născut din păcat. „Cel din urmă vrăjmaș care va fi nimicit este moartea” (I Corinteni 15, 26). Credem aceasta cu tărie nestrămutată, căci nimeni nu ne poate despărți de iubirea lui Dumnezeu (v. Romani 8, 39).

Suntem mădulare ale trupului lui Hristos, ai Lui suntem, ne-am unit cu Hristos pe veci. El nu ne va lăsa din mâna Sa. Cum putem să murim, dacă Duhul lui Dumnezeu sălășluiește în noi? Viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu nu poate fi despărțită de El, Care este Izvorul vieții. Însuși Hristos este viața noastră, și El S-a făcut pentru noi, de la Dumnezeu, nu doar „răscumpărare, ci și dreptate”, încât noi, curățiți de păcat, să devenim buni pentru cereasca Împărăție, în care nu va intra nimic necurat (v.Apocalipsa 211, 27). Privind la El, înaintăm cu neclintita încredințare că sufletele noastre nu pot să piară. Răscumpărați cu Sfântul Sânge al lui Hristos, murind în El pentru păcat, în El vor și învia pentru viața veșnică, pentru veșnica fericire.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here