Nunta este cea mai veche Taină a Bisericii

0
211

cununii– Cum se cuvine să se pregătească tinerii pentru căsătorie?

Cea mai bună pregătire a tinerilor pentru viaţă şi căsătorie este creşterea lor în frica şi certarea Domnului, precum ne învaţă pe noi vasul alegerii şi gura lui Hristos, marele Apostol Pavel. Mai întâi se cere tinerilor să cunoască pe scurt învăţătura de credinţă ortodoxă. Să ştie Crezul pe de rost şi alte rugăciuni de nevoie, să aibe duhovnici buni, să citească Sfânta Scriptură şi mai ales Noul Testament, catehismul Ortodox şi alte cărţi de folos sufletesc. De asemenea, sunt datori să trăiască în feciorie până la cununia religioasă şi să se silească a lucra după putere toate faptele bune, mai ales rugăciunea, mergerea regulată la biserică, postul, milostenia, viaţa curată, ascultarea de părinţi şi spovedania în cele patru posturi.

Iată cum se cuvine să se pregătească orice tânăr pentru a păşi în viaţă şi pentru căsătorie. Să ne gândim că nunta este cea mai veche Taină a Bisericii, întemeiată de Dumnezeu încă din rai. Ea stă la temelia familiei, a lumii întregi. Tăria familiei depinde şi de respectarea legilor morale ale Bisericii noastre. Tinerii trebuie pregătiţi pentru viaţa de familie încă din copilărie. Preotul, naşul de botez şi părinţii au în viaţa tinerilor cel mai mare rol şi răspundere.

– Care sunt regulile canonice ale nunţii creştine?

Regulile canonice pe care sunt datori a le împlini tinerii la nunta creştină ortodoxă sunt unsprezece la număr şi anume:

a. Cei doi tineri care vor să se cunune unul cu altul, să nu fie între ei nici un fel de rudenie trupească sau duhovnicească, adică din Sfântul Botez. Cununia intre rude este oprită cu desăvârşire de Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe.

b. Părinţii celor tineri trebuie să se învoiască şi să de unească la căsătoria copiilor lor. Nunţile făcute fără voia părinţilor nu aduc bucurie copiilor şi sunt canonisite de Sfântul Vasile cel Mare în canoanele 38, 40 şi 42 ca şi desfrânarea, cu trei ani oprire de la Sfânta Împărtăşanie, până la împăcarea celor doi tineri cu părinţii lor.

c. Cei doi tineri trebuie să se iubească şi să se învoiască a se căsători unul cu altul; căci de se căsătoresc fără voia lor, la îndemnul părinţilor sau pentru câştiguri materiale, această nuntă nu va dăinui.

d. Logodirea celor doi tineri să se facă cu preot, după rânduiala Bisericii, cu cercetarea canonică cuvenită.

e. Tinerii logodiţi sunt datori să trăiască la părinţii lor până la cununia religioasă şi să-şi păstreze în curăţenie fecioria, că de vor greşi mai înainte sunt canonisiți de Biserică că desfrânaţi şi opriţi şapte ani de la Sfânta Împărtăşanie.

f. Mai înainte cu o săptămână sau două de cununia religioasă cei doi tineri sunt datori să se spovedească la duhovnicul lor din copilărie sau la preotul satului, cu post şi rugăciuni şi, dacă au voie, să se pregătească pentru Sfânta Împărtăşanie.

g. Cununia religioasă se cuvine, după tradiţie, a se face dimineaţă, de obicei Duminică, mai înainte de începerea Sfintei Liturghii, iar naşii mirilor să fie creştini buni, capabili să înveţe şi să povăţuiască pe calea cea bună pe finii lor.

h. După slujba cununiei, cei doi tineri stau cu cununiile pe cap în mijlocul bisericii, înconjuraţi de credincioşi până la sfârşitul slujbei, iar preotul dă binecuvântarea de Sfânta Liturghie şi se roagă împreună cu toţi cei de faţă pentru ajutorul celor încununaţi. Crezul şi Tatăl nostru este dator să le zică mirele.

i. Când preotul zice: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”, atunci cei doi miri se apropie de Sfântul Potir şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele lui Hristos, dacă au voie de la duhovnicul lor.

j. După terminarea Sfintei Liturghii cei doi miri sunt conduşi la casa mirelui de nuntaşi, după vechea tradiţie ortodoxă, unde se aşază la masă, mănâncă şi se veselesc cu cucernicie şi bună rânduială, întru slava lui Dumnezeu, precum se cuvine creştinilor.

k. Dacă cei doi tineri s-au împărtăşit, se cuvine să fie în curăţenie până în seara zilei următoare, pentru cinstea Sfintelor Taine. Aceasta este regula canonică a celor ce se căsătoresc, rânduită de Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, pe care cei mai mulţi creştini o calcă în zilele noastre, spre a lor osândă (După Hristoitia, Bunul Moral al creştinilor, cap. 26, de Sfântul Nicodim Aghioritul).

Cei ce împlinesc aceste reguli creştine la căsătorie, primesc binecuvântare de la Dumnezeu şi duc viaţă liniştită în familie şi cu bună sporire în toate. Iar cei ce călca rânduiala Bisericii la căsătorie, duc viaţă cu multe ispite. După rânduiala Bisericii nu se fac cununii sâmbăta seară, spre ziua Sfintei Duminici. Unii fac nuntă cu scop de câştig, spre a dobândi daruri şi sume mari de bani, schimbând Taina Nunţii rânduită de Dumnezeu în rai, în prilej de desfrânare, de sminteală şi de câştig pierzător de suflete, spre a lor osândă. Un alt mare păcat fac tinerii care se cunună la biserică numai de ochii lumii, nu pentru naştere de copii, ci spre plăcere trupească şi fac cununie şi petrecere în sfintele posturi, când nunţile sunt oprite.

”Ne vorbește Părintele Cleopa”, Vol 5

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here