O contestaţie…

0
56

– Dar eu am făcut păcate foarte mari. Este cu putinţă să mă ierte Dumnezeu ?

Frate, iubirea lui Dumnezeu este mai mare decât pă­catele tale. Mila lui Dumnezeu este ca un liman nesfâr­şit. Oare fiul risipitor din celebra pildă spusă de Mântu­itorul nu făcuse păcate mari? Şi totuşi Dumnezeu l-a primit. Aminteşte-ţi de păcătoasa aceea din Evanghelie, pe care au arestat-o şi au dus-o la tribunal pentru că făcea fapte neruşinate. Şi totuşi Domnul Hristos a iertat-o. Adu-ţi aminte de vameş, de tâlhar, de David şi de atâţia alţi păcătoşi. Dumnezeu i-a primit şi i-a iertat. Astfel te va primi şi pe tine. Evanghelia spune că Domnul a venit ca să îi mântuiască pe păcătoşi. El S-a răstignit pe cruce pentru a ne mântui din blestemul păcatului.

Niciun pă­cat, oricât de mare ar fi, nu depăşeşte iubirea lui Dum­nezeu care s-a arătat sus pe Golgota. Aşadar, orice ai fă­cut, se iartă, este de ajuns să te pocăieşti sincer şi să te spovedeşti în faţa preotului.

Accentuând adevărul de mai sus, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Ce este păcatul în faţa iubirii de oameni a Stăpânului? O pânză de păianjen; vântul suflă şi pânza se rupe. Dumnezeu voieşte ca păcatul să fie nimicit. Să nu te îndoieşti deloc, o, omule!”.

Frate, ai grijă, pentru că satana, ca să ne împiedice a ajunge la pocăinţa mântuitoare, ne aduce în minte aceste gânduri, chipurile că Dumnezeu nu ne iartă, ca să ne arunce în deznădejde, aşa cum l-a aruncat pe Iuda, şi astfel să ne nimicească. Orice ai făcut rău, tu să nu eziţi. Pocăieşte-te imediat şi aleargă la bunul tău părinte du­hovnicesc, spune-ţi păcatele, fără să ascunzi absolut nimic, şi Dumnezeu te va ierta şi îţi va alina sufletul.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017