O prezenţă incertă

0
143

Mă nimerisem oarecând la o agapă cu o sinaxă de cuvioşi monahi, taman în preajma alegerilor unui vlădică într-o veritabilă mittopolicească aşezare.

Ca în orice împrejurare cu o miză atât de importantă pentru viitorul Bisericii şi al credincioşilor acelei bune părţi din eparhie, părinţii, cerniţi de rugăciune şi osteniţi sub povara responsabilităţii, îşi dădeau cu părerea despre viitorul aproape fericitului ierarh.

Care, după cum bine ştim din ptactica administrativ-canon ico-bisericească, este ales conform formulei: Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă…

– Fiindcă de acolo a plecat X – opină unul dintre cuvioşii copărtaşi la discuţie —, cu siguranţă că se va implica direct şi…

– Da, nici nu se pune problema! Şi oricum cuvântul său e hotărâtor…, completă un alt părinte.

– E drept – se băgă în discuţie şi un alt părinte -, însă aţi văzut că şi cealaltă tabără uneori a dejucat bine soarta unor propuneri venite tot de la…

– Fraţilor, eu am auzit un zvon!, le captă atenţia un monah din colţul mesei. Nu ştiu cât poate fi de adevărat, însă se spune că s-ar putea… – acum eu nu am de unde să ştiu, însă vă spun şi eu ce am auzit de la alţii mai înduhovniciţi ca mine -, s-ar putea să ajungă totuşi şi Duhul Sfânt…

“200 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor” – Culegere şi adaptare Romeo Petraşciuc. Editura Agnos, 2015