O rugăciune pentru copii, alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici

0
250

mântuieșteMântuiește, Doamne! – Rugăciune pentru copii

O, Atotbunule Domn Iisus Hristos, Carele ai fost cândva însuţi prunc și Care îi iubeai şi-i binecuvântai pe copii… Ai milă de copiii timpului nostru și îi binecuvintează şi îi mântuieşte; aşa încât copiii nebotezaţi să fie botezaţi, iar cei botezaţi să fie întăriţi în credinţa lor în Tine… Tu Cel Ce esti Adevărat cel veşnic, precum şi în dragostea lor pentru Tine, Cel Ce esti Dragostea nemărginită.

Mântuiește, Doamne

Mântuieşte, o, Doamne, pe acei copii ai căror părinți necredincioşi sunt loviţi de ateism. Și îndreptează-i către Tine, singurul lor Mântuitor şi mântuirea sufletelor lor. Mântuieşte, o, Atotsmeritule Doamne, și pe acei copii pe care dascălii cei răi, fără Dumnezeu și fără suflet, îi înstrăinează de Tine, Creatorul lor, vrând a-i preschimba într-o haită de câini.

Mântuiește, o, Doamne, şi pe acei copii al căror suflet curat este pângărit de toată imoralitatea de pe străzi, din teatre și de la televiziune. Mântuieşte-i de necurăţia străzilor și a teatrelor și de orice altă necurătie.

Mântuiește, o, Atotmilostive Doamne, și pe acei copii care sunt orfani şi au căzut în mâinile unor paznici plini de cruzime; ori ai unor părinți vitregi şi răi; sau de cei care ar trebui să-i crească și nu o fac. Mântuieşte-i de ascultarea cuvintelor blasfemiatoare şi de vederea unor fapte urâte.

Mântuiește, o, Fiule al lui Dumnezeu, pe fiii fiilor oamenilor, pe care lumea îi trage încoace și încolo în numeroase treburi şi ocupaţii fizice ori intelectuale, fără a le oferi vreo pregătire în sfânta Ta lege, oferindu-le gândurile cele bune, întru adevăr și milă şi în toate faptele bunătăţii şi credincioşiei.

Ajută-i pe copiii acestui veac, o, Atotputernicule, astfel încât aceştia să poată creşte şi maturiza întru filiaţia divină și cetăţenia cerească; spre veşnica lor mântuire și spre slava numelui Tău. Amin.

Lupta pentru credinţă, Episcop Nicolae Velimirovici, Arhim. Justin Popovici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here