Scrisoare pentru Doamne

0
517
O scrisoare lui DumnezeuAstăzi, am simţit adânc, fierbinte, să scriu lui Doamne o lungă scrisoare.
O scrisoare cu cuvinte înmuiate în cerneală de dor nemărginit şi infinită iubire,
Cu cuvinte înveşmântate în profundă recunoştinţă şi veşnică mulţumire.
Astăzi, am vrut să-i împărtăşesc lui Doamne, tot ce inima adunat în ea, are.

Astăzi, am simtit nevoia să înalţ spre Cer o declaraţie de iubire, pe aripi de îngeri.
Astăzi am vrut să împărtăşesc cu Doamne ale mele sentimente, victorii și înfrângeri.
Am vrut să-i spun cu sinceritate lui Doamne, tot ce mă frământă, toate ale mele temeri.
Astăzi, L-am rugat pe Doamne să-mi fie confident şi să-mi asculte ale inimii – tăceri.

Doamne, îţi scriu cu mâna tremurândă de emoţie, cuvinte ce ţâşnesc dinlăuntrul meu.
Doamne, am nevoie de iubirea, grija, milostivirea, iertarea, smerenia, pacea şi liniștea Ta!
Doamne, uneori mă simt atât de singură şi de neînţeleasă în lumea în care trăiesc eu!
Şi dacă nu aş crede cu adevărat că Tu eşti mereu lângă mine, în astă lume nu aş rezista.

Fiindcă mă doare răutatea dinlăuntrul meu şi din afara mea, mă doare egoismulul rece.
Mă doare nepăsarea şi împietrirea sufletelor noastre, mă doare, şi durererea nu îmi trece
Dacă nu mă mângâi Tu, cu bunătate şi blândeţe, dacă nu mă cuprinzi cu braţele Tale
Într-o îmbrăţişare strânsă şi caldă, într-o îmbrăţişare ce cuprinde lumea cu toate ale sale.

Doamne, îmi pare rău că Te întristez cu greșelile, păcatele și patimile mele nenumărate
Şi că Te răstignesc în fiecare clipă cu necredința, nelucrarea, mândria şi a mea răutate!
Doamne, Te rog, iartă-mă! Te rog, ajută-mă să Te caut şi să vin la întâlnirea cu Tine!
Ajută-mă să mă număr printre oile Tale, ajută-mă să-mi curăţesc sufletul de întinăciune!

Fii, Tu, Oaspete drag al inimii mele, nu mă părăsi, Te rog, aşază-Ţi tronul înlăuntrul meu!
Ajută-mă, neîncetat să flămânzesc de iubirea Ta sfântă şi să-Ţi deschid uşa sufletului, mereu!
Ajută-mă să-mi fie mereu sufletul îndrăgostit de Tine, ajută-mă să am mereu un dor de Cer!
Ajută-mă să-mi fie viaţa o declaraţie de iubire, nu un raport sec cu cuvinte reci – flori de ger.

Doamne, aş vrea să-Ţi scriu doar scrisori de iubire, doar scrisori care să-Ţi bucure inima.
Aş vrea să-Ţi spun că fără Tine alături, sunt lipsită de viaţă, putere, bucurie, curaj, speranţă
Şi Îţi mulţumesc că mă iubeşti necondiţionat, că îmi ştergi din inimă şi suflet, toată lacrima
De trisţeţe, deznădejde, durere, singurătate, nedreptate, iar eu Îţi dăruiesc lacrima de căinţă.
Îţi dăruiesc inima mea, mă dăruiesc Ţie cu iubire, recunoştinţă veşnică, cu întreaga-mi fiinţă.

Mă dăruiesc Ţie, Doamne, Prieten devotat, Tovarăş nedespărţit şi de nădejde pe strâmta Cale.
Mă dăruiesc Ţie, Vindecător al trupului şi sufletului meu, Stăpânul şi Ziditorul vieţii mele.
Doamne, Te iubesc şi aş vrea cu Tine să port mereu un sincer dialog, înveşmântat în credinţă,
Respect, smerenie, iubire curată, fierbinte, nepieritoare, ce a fi stinsă vreodată, e cu neputinţă.

Doamne, cu inima plină de cântul iubirii, plină de-un dor adânc de Tine, de Cer, de Acasă,
Îţi scriu cu creionul inimii o scrisoare, o declaraţie de dragoste, emoţionantă, frumoasă.
Îţi scriu o scrisoare în care fiecare literă şi cuvânt, aş vrea să-Ţi arate cât de mult Te iubesc.
Îţi scriu o scrisoare care să-Ţi arate că înlăuntrul meu Te doresc şi fără Tine nu pot să trăiesc,
Fiindcă, Doamne, Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc!!!!

Cristina Toma