Oamenii au judecată sănătoasă

0
110

Oamenii au judecată sănătoasă

Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţin-credincioşii.

Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de neştiutori înfumuraţi.

Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când aceasta este în mâna zgârcitului.

Oamenii dispreţuiesc autoritatea plinită de un om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în ajutor pe medicii tuberculoşi.

Deci, oamenii au înţelegere sănătoasă şi judecată cinstită.

Călătorul obosit se mânie pe hangiul care nu­i poate pune la îndemână nici cina, nici aşternutul şi-l întreabă: Pentru ce te numeşti hangiu?

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009