„Oamenii cugetă la cele spuse de Scriptură”

0
93

bibliaCând mă uit la sărăcia minţii mele, preget şi şovăi să vorbesc înaintea unui popor atât de numeros; dar când văd râvna şi nesaţul vostru în a mă asculta,, îndrăznesc şi prind curaj şi cu râvnă mă pregătesc să intru în stadionul predicii. Sunteţi în stare, prin darul şi dragostea voastră  de predică, să întraripaţi chiar un suflet de piatră. După cum fiarele care locuiesc în viziuni se afundă între stânci în mijlocul iernii, dar când văd că se apropie vara părăsesc ascunzişurile, se alătură de celelalte animale şi saltă la un loc cu noi, tot aşa şi sufletul meu, ascuns ca într-o vizuină în slăbiciunea cugetului, părăseşte vizuina când vede dorul dragostei voastre; se alătură de voi şi saltă la un loc cu voi cu săltările cele bune ale sfintelor Scripturi, în livada cea duhovnicească şi dumnezeiască, în raiul Scripturii. Da, livadă duhovnicească şi rai de desfătare este citirea dumnezeieştilor Scripturi, şi rai de desfătare este citirea dumnezeieştilor Scripturi, şi rai de desfătare mai bun decât raiul cel de altădată.

Raiul acesta nu l-a sădit Dumnezeu pe pământ, ci în sufletele credincioşilor; raiul acesta nu l-a pus în Eden,  într-un anumit ţinut din răsărit, ci l-a întins pe tot pământul, l-a întins până la marginile lumii. Că a întins Dumnezeu Scripturile în toată lumea o spune profetul. Ascultă! „În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor”.

De te-ai duce la indieni, cei pe care îi vede întâi soarele la răsăritul lui, de te-ai duce în părţile scăldate de ocean, de te-ai duce în insulele britanice, de ai călători spre Marea Neagră, de te-ai duce spre părţile de miazăzi, pretutindeni vei auzi că oamenii cugetă la cele spuse de Scriptură; cu alt glas, dar nu cu altă credinţă, în limbi deosebite, dar cu acelaşi gând. Sunetul limbii e altul, dar nu-i altul chipul credinţei. Cu limba vorbesc în graiuri barbare, dar cu mintea cugetă în credință; cu glasul fac greșeli de grai, dar cu viața trăiesc dreapta credință.

Ai văzut că raiul s-a întins până la marginile lumii? În traiul acesta nu mai este șarpe; grădina e lipsită de fiare și întărită cu harul  Sfântului Duh. Are și izvor raiul acesta, ca și  celălalt, izvor care e mamă a mii și mii de râuri, nu a nici numai Eufratul, nici numai Nilul egiptean sau Gangele din Indii, ci izvorăsc mulțime de râuri.

-Cine o spune?

-Însuși Dumnezeu, Care ne-a dăruit râurile: „Din pântecele celui care crede-n Mine vor curge râuri de apă vie, precum a zis Scriptura”. Ai văzut că nu curg numai patru râuri din izvorul acesta, ci nenumărate? Izvorul acesta e minunat nu numai prin mulţimea râurilor, ci şi prin natura lui. În el nu-s scurgeri de apă, ci harismele Duhului.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre vieţuirea după Dumnezeu

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here