Oamenii de seamă sfinţesc poporul

0
169
Oamenii de seamă sfinţesc poporul
Oamenii de seamă sfinţesc poporul

Oamenii de seamă sfinţesc poporul

Este foarte natural ca oamenii de seamă să fie admiraţi şi respectaţi. Ei sfinţesc poporul din care se trag şi contribue nu numai la înălţarea celor care trăiesc în aceeaşi epocă, ci şi a celora care îl urmează.

Exemplul lor înălţător rămâne moştenirea comună pentru neamul lor, iar marile lor gânduri şi fapte sunt bunurile cele mai de seamă ale colectivităţii. Ei sunt trăsura de unire între trecut şi prezent, şi ajută în vederea realizării scopurilor viitoare; sunt purtătorii stindardului tăriei de caracter, menţinând demnitatea şi hrănind spiritul cu tradiţia a tot ce este valoros şi nobil în viaţă.

Oamenii de seamă sfinţesc poporul

Caracterul materializat în gândire şi fapt, este nemuritor. Gândul singuratec al unui mare gânditor poate sălăşlui timp de secole în sufletele oamenilor, înainte de a pătrunde în viaţa şi activitatea lor zilnică. El se menţine de-a lungul timpului, grăieşte cu un glas de dincolo de mormânt şi influenţează spiritele de care a fost despărţit vreme de milenii.

În felul acesta ne mai vorbesc încă Moise, David şi Solomon, Platon, Socrates şi Xenofon, Seneca, Cicero şi Epictet. Ei captivează încă atenţia şi influenţează caracterele, chiar dacă ideile ne parvin în limbi pe care nu le-au vorbit şi care nu au existat pe vremea lor. Theodor Parker spunea că un bărbat ca Socrate este mai valoros pentru o ţară decât o provincie întreagă, şi că în cazul când acest stat ar dispărea, nu ar rămâne pentru omenire atât cât i-a lăsat Socrate.

Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București