Oglinda inimii omului

0
281

lotusInima cuprinde toate cele dinlăuntru alea omului, încât fiecare om cu atenție poate să cunoască ce fel de duh se află în el.

Împărățește în tine Hristos sau satana? Ești fiu al lui Dumnezeu sau al diavolului? Ești rob al păcatului și al satanei sau ești fiu al lui Dumnezeu?

„Cine cercetează cu seriozitate inima omenească, găsește întrânsa izvorul tuturor virtuților și al faptelor bune și rădăcina tuturor răutăților.

În inima noastră însă trăiește, crește și se înmulțește mai mult marea familie a păcatelor: mândria, cea plină de fățărnicie și de vicleșug; ura însoțită de injurie și de calomnie; pizma, mama uciderii; zgârcenia, care zice neîncetat: adună, adună…; răutatea de suflet și alte patimi urâte și porniri vinovate ale inimii”.

Aceste păcate, deși nu se dezvoltă în fiecare om în același grad, totuși toți le moștenim prin căderea strămoșilor noștri în păcat, patimi pe care numai harul lui Dumnezeu și voința noastră le stăpânește.

Ei bine voi care purtați cu durere greutatea păcatelor, grăbiți-vă și mergeți plini de căință și de credință, de nădejde și de dragoste și depuneți povara cea grea a păcatelor la picioarele preotului duhovnic, care are putere de sus dea lega și a dezlega păcatele.

Umiliți-vă și plângeți, căci mila dumnezeiască va șterge lacrimile voastre și vă va împăca cu Dumnezeu și cu voi înșivă; și atunci veți cânta cu veselie cântarea Profetului David: „Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile și li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-I va socoti Domnul păcatul și nu va mai fi în gura lui vicleșug”.

Cei care au făcut păcate grele, să nu se teamă că au căzut cu desăvârșire, căci drumul spre virtute e mai meritos pentru cei ce au căzut, dar nu s-a descurajat, ci s-a sculat, s-a scuturat și și-a urmat drumul înainte.

Asemenea cei care au păcătuit timp îndelungat, să nu se deznădăjduiască că nu mai au vreme de pocăință, căci Stăpânul, milostiv fiind, mângâie și pe cei din urmă, ca și pe cei dintâi și răsplătește celor din urmă, ca și celor dintâi”.

Nu pierdeți în zadar vremea pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre pocăință așteptând întoarcerea noastră pentru ca nu cumva după multa și îndelunga Lui răbdare, să sosească și pedeapsa, căci nu va fi cel care să vă scape.

„Inima duhovnicească a creștinului ortodox” Ed. Panaghia colecția „Rugul Aprins”

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here