Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu

0
116

prescura-prescurea-7Comuna Pângăraţi – Neamţ a fost binecuvântată de Dumnezeu cu un creştin smerit şi evlavios, în persoana învăţătorului Gheorghe Gârbuleţ, născut în 1910.

În timpul celui de-al doilea război mondial, Gheorghe Gârbuleţ a fost trimis pe front. În timpul luptelor din Caucaz i s-a pus pistolul la gât şi a fost împuşcat. Dar, prin minune, a scăpat cu viaţă. După ce stă în spital vreo şase luni de zile, este lăsat la vatră ca invalid de război, dar este reîncorporat în 1944 în timpul luptelor de la Neamţ, unde cade prizonier. Este trimis în lagărul de la Oranki, unde stă trei ani de zile, primind toate ca din mâna lui Dumnezeu. Despre aceşti ani el povesteşte:

„Acolo l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Eram în lagăr şi Părintele Dimitrie Bejan ne tâlcuia dintr-o Biblie, care prin minune Dumnezeu a păzit-o de n-au pus-o pe foc, căci în fiecare săptămână ne făceau percheziţie. Eram câte 70-80 înscrişi pe zi să citim o pagină din Biblie. Aici am înţeles cuvântul că omul nu va trăi numai cu pâine, care nu era în lagăr, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu”.

După ce iese la pensie, profesorul Gheorghe Gârbuleţ, cu binecuvântarea preotului paroh, face o frumoasă misiune ortodoxă în satul Pângărăcior- Neamţ, mai ales difuzând cărţi sfinte de tot felul, din casă în casă. Apoi citeşte duminica cazania la biserică. Merge pe la copii şi bolnavi; sfătuieşte, învaţă, mângâie şi face milostenie.

Viaţa lui este un continuu apostolat, o jertfă de trei sferturi de secol, de mărturisire a Evangheliei lui Hristos, de misiune, de milostenie şi slujire sfântă.

Ce altă misiune şi slujire ortodoxă mai frumoasă poate face cineva ca acest smerit creştin şi frate în Hristos? De aceea îl recomandăm de model tuturor creştinilor care vor să se mântuiască. Căci fără jertfă, fără osteneală şi renunţare la cele de pe pământ, nu ne putem mântui.

Bunul nostru Mântuitor să primească jertfa, lauda, statornicia şi buna credinţă a plăcutului său, Gheorghe, ca să fie îndemn, lumină şi călăuză ortodoxă pentru toţi care cred în lumină şi în învierea Domnului.

“Istorioare  duhovnicesti”, de arhimandrit Ioanichie Bălan

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here