Oricine poate face milostenie

0
154

Un credincios mai nevoiaş îl întreabă pe preotul lui, zicându-i: „Părinte, cum poţi face milostenie când nu ai ce da?”

Preotul răspunse: „Să luăm ca pildă pe Ioana cea din capul satului cu bărbatul ei şi cu cei trei copii. Ei sunt mai nevoiaşi ca dumneata, dar pentru că Ioana este o bună creştină, găseşte mereu prilej să facă milostenie. Ieri dimineaţă văzând o bătrână cu o greutate cam mare de lemne în spinare, i le-a luat şi le-a cărat până a urcat dealul. Tot ieri, vecina ei trebuia să plece la doctor, dar nu avea cu cine să lase copilul. Ioana s-a oferit, a luat copilul la ea şi l-a îngrijit împreună cu copiii ei.

O femeie bătrână, din vecini, a primit o scrisoare de la fiul ei din armată şi, cum nu ştia să citească, Ioana i-a citit-o cu răbdare şi cu dragoste, încât bătrâna nu mai putea de bucurie că băiatul ei este sănătos şi apreciat de superiorii lui.

După vreo două ceasuri, în faţa porţii ei doi tineri se certau dântr-o nimica toată, iar Ioana nu s-a lăsat până nu i-a împăcat, spunându-le că sunt creştini şi dacă nu sunt împăcaţi supără pe Dumnezeu.

Iată, iubite frate, câte milostenii poate face un om nevoiaş, dar numai să fii credincios şi milostiv. Aşa face un adevărat creştin.

Iisus Hristos Mântuitorul nostru ne spune şi ne asigură că sunt fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui; cu alte cuvinte, se vor mântui.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016