Cântărirea și revizuirea faptelor noastre

0
115
păcatele noastreAșadar, de-am făcut vreo faptă rea, să nu aşteptăm să vină peste noi nenorociri şi nevoi, nici primejdii şi lanţuri, ci în fiecare ceas şi în fiecare zi, să punem în mişcare în noi înşine acest tribunal şi să pronunţăm sentinţă împotriva noastră; să încercăm în tot chipul să dobândim iertare de la Dumnezeu.

Să nu ne îndoim de înviere şi de judecată, nici să îngăduim altora să se îndoiască. Noi trebuie să le închidem gura în orice chip cu ajutorul celor ce vi le-am grăit. Că nu ne-ar fi dat Dumnezeu aici, pe pământ, un astfel de judecător dacă n-am avea de dat dincolo socoteală de păcatele noastre. Şi aceasta este o dovadă a iubirii Lui de oameni. Pentru că are să ne ceară atunci cuvânt de greşelile noastre. Dumnezeu a pus în noi acest judecător drept. Acesta, osândind aici păcatele noastre şi făcându-ne mai înţelepţi, ne smulge de la judecata ce va să fie dincolo. Acest lucru îl spune şi Pavel: Că de ne-am fi judecat noi singuri, nu am mai fi judecaţi de Domnul!

Aşadar, ca să nu fim osândiţi atunci şi nici să dăm seama de păcatele noastre… Fiecare să-şi cerceteze atent conştiinţa lui.

Desfăşurând înaintea ochilor întreaga lui viaţă şi cercetând îndeaproape toate păcatele, să-şi osândească sufletul care le-a săvârşit. El trebuie să-şi pedepsească gândurile, să-şi zdrobească inima, să-şi chinuie mintea, să-şi pedepsească singur păcatele sale prin osândirea lor, prin căinţă adâncă, prin lacrimi, prin mărturisire, prin post, prin milostenie, prin înfrânare, prin dragoste, ca, prin orice chip, să putem ispăşi aici toate păcatele şi să plecăm dincolo cu multă îndrăznire; pe care facă Dumnezeu ca noi toţi să o dobândim cu harul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatălui slava împreună cu Sfântul Duh, în vecii vecilor! Amin.

„Omilii la săracul Lazăr” –Sf. Ioan Gură de Aur

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here