Păcatul nevinovat

0
81

păcatul nevinovatA vorbi despre un păcat nevinovat este ca şi cum ai vorbi despre un pui de lup orb.

A vorbi despre un păcat mic este ca şi cum ai vorbi despre sămânţa cea mică a neghinei.

Însă şi păcatul nevinovat, şi păcatul mic au un viitor mare. Oricât ar fi de neînsemnat trecutul unui păcat, oricât de neprimejdios prezentul, viitorul fiecărui păcat este nemăsurat de mare.

Un şobolan ciumat tulbură multe cetăţi, pricinuieşte carantine aspre şi adună împotriva sa oştiri întregi. Dar, iată, păcatul nevinovat şi cel mai mic păcat este purtătorul şi vestitorul unui rău mai grozav decât un şobolan ciumat!

Scoală-te, răsculând şi tu întreaga cetate a sufletului tău împotriva groaznicului vestitor al răului. Ridică o carantină de oţel în jurul lui şi adună toate puterile bune din tine.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009