Păcatul şi durerea

0
95

Se istoriseşte că, pe vremea păgânătăţii, într-o zi au venit înaintea Zeului cel Mare, Păcatul şi Durerea, care se certau necontenit. Zeul le porunci să se potolească, dar nu-l ascultară.

Atunci Zeul porunci unui slujitor să aducă un lanţ greu de aur bătut cu pietre scumpe şi cu mâna sa legă Păcatul de Durere, zicându-le:

– Vă pedepsesc, legându-vă cu acest lanţ, pe care voi nu-l veţi putea desface niciodată.

Şi de atunci Păcatul şi Durerea stau împreună, fiind înlănţuite.

Acesta veche povestire se potriveşte de minune cu viaţa noastră creştinească, deoarece se află scris în Cartea Sfântă – la Apocalipsă: „Cu cât stătut-a duhul în desfătări (păcate), cu atât găsit-a întristare şi durere.”

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016