În ce stă adevărata pace și adevărata înaintare a sufletului

0
115

pacea– Fiule, Eu am zis: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.” Toți doresc pacea; dar nu toți doresc și ceea ce poate da pacea. Pacea Mea locuiește acolo unde locuiește răbdarea. Pacea Mea se dă celor ce ascultă Cuvântul Meu și-l împlinesc. Dacă vei asculta Cuvântul Meu și-l vei împlini, multă pace vei avea.

– Și ce trebuie să fac pentru a dobandi pacea?

– Iată ce să faci: să fii cu băgare de seamă în tot ce faci și în tot ce vorbești. Să nu ai alt gând decât să fii pe placul Meu; și afară de Mine nimic să nu dorești și să nu cauți. Să nu judeci cu grabă faptele și vorbele altora; în treburile care nu sunt încredințate ție să nu te amesteci. Atunci inima ta puțin sau rareori se va tulbura. Dacă însă vei căuta să nu mai ai nici o durere trupescă sau nici o întristare sufletească, cauți un lucru care nu este din lumea aceasta, ci face parte din împărăția odihnei veșnice.

Să nu crezi că ai găsit adevărata pace, când nu ți de întâmplă nici o împotrivire de nicăieri; că toate sunt bune când toate îți merg după dorința inimii. Iar când sufletul ți-e plin de dulce evlavie, să nu-ți faci vreo idee mare despre tine… Nici să-ți închipui că ai vreun vas prea ales al lui Dumnezeu; fiindcă nu din aceasta se cunoaște adevărul iubitor de virtute și nu în aceasta stă înaintarea și desăvârșirea omului.

– Atunci în ce stă?

– În a te lăsa din toată inima în voia lui Dumnezeu, pentru ca, în orice lucru, fie el mic, fie mare, fie pentru vremea de acum, fie pentru veșnicie, să nu cauți folosul tău; așa încât, privind cu același ochi și măsurând cu aceeași măsură și fericirea și nenorocirea, să mulțumești lui Dumnezeu și pentru bine și pentru rău.

Dacă vei fi așa de tare și neclintit în nădejde încât, chiar dacă ți s-ar retrage mângâierea lăuntrică, să te aștepți la suferințe și mai mari; dacă, dimpotrivă, vei recunoaște drepte toate căile Mele și vei lăuda sfințenia Mea în toate orânduielile Mele, atunci umbli pe calea dreaptă și adevărată a păcii și poți să nădajduiești cu tărie că-Mi vei vedea fața cu bucurie. În sfârșit, dacă vei ajunge să te disprețuiești pe tine însuți, fii încredințat că te vei bucura de o pace atât de mare cât se poate avea în viața aceasta de pe pământ.

 „Urmând pe Hristos” de Thomas A. Kempis, Tipografia Miron Neagu – Sighișoara, 1944

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here