Pantocratorul

0
118

1 iunie: Sfântul Mucenic Iustin Filosoful şi cei împreună cu dânsul
Fapte 21, 26-32; In 10, 2-13

Iustin s-a născut la Neapolis, în Palestina. S-a creştinat în vremea împăratului Hadrian (117-138). El a deschis o şcoală la Roma şi a scris mai multe lucrări îm­potriva păgânilor şi a principalelor erezii din vremea sa. În 150 a înfăţişat împăra­tului Antonius o lucrare socotită a fi prima Apologie a religiei creştine. Mai târziu a scris o a doua Apologie, pe care a înfăţişat-o Senatului Romei. A suferit mucenicia la Roma în anul 165.

Pantocratorul

Vizitam odată pe o foarte dragă enoriaşă aflată la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota. Suferise mult şi era în ultimul stadiu al unei boli foarte dureroase. Cum zăcea culcată în pat, i-am cerut să îşi amintească de minunata icoană a lui Hristos Pantocrator, Atotţiitorul şi Atotputernicul Hristos, privind în jos din vârful cupolei bisericii noastre, amintindu-le celor ce veneau să I se închine de prezenţa Lui atotpătrunzătoare în mijlocul lor şi în întregul univers. I-am cerut să şi-L închipuie pe acelaşi Hristos Pantocrator pe tavan, chiar deasupra patului de spital, plutind deasu­pra ei, prezent necontenit, ascultându-i fiecare oftat. Iar când va veni sfârşitul, El va fi acolo ca să o primească în braţele Sale veşnice şi să o ducă în slavă.

Ce minunat mijloc de a lucra prezenţa lui Dumnezeu: să ni-L închipuim pe Hris­tos Pantocrator planând deasupra noastră nu numai când suntem în biserică, ci me­reu, oriunde am fi, oriunde ne-am duce!

Troparul Mucenicilor

Mucenicii Tăi, Doamne, Iustin şi cei împreună cu dânsul, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugă­ciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris