Părintele Cleopa – Despre diferențele dintre Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică

0
445

– Care este cea mi apropiată credinţă de cea ortodoxă?

– Cea mai apropiată de Biserica Ortodoxă este biserica Romano-Catolică, dar între ele este o diferenţă ca de la cer la pământ.

Cei mai mari duşmani ai romano-catolicilor sunt protestanţii. Ei s-au rupt de biseica Romano-Catolică la anul 1517, prin Martin Luther, fiind urmat de Calvin şi Zwingli.

– Care sunt punctele principale care ne despart de catolici?

– Învăţăturile principale care ne despart dogmatic şi canonic de catolici sunt:

1. Întâi este filioque. Ei zic că Duhul Sfânt purcede şi de la Tatăl şi de la Fiul. Această greşală docmatică este cea mai grea. Sfântul Evanghelist Ioan spune că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi este trimis în lume prin Fiul (Ioan 15, 26).

2. Al doilea este supremaţia papală. Papa este considerat de ei capul suprem al bisericii creştine, adică locţiitorul lui Hristos pe pământ! Mai mare decât toţi patriarhii! Ceea ce nu a făcut Biserica Universală. Mândrie drăcească. Papa se numeşte urmaşul Sfântului Petru!

3. Infalibilitatea papală. Ei zic că papa nu poate greşi ca om, în materie de credinţă, când predică el, ceea ce iarăşi este o dogmă nouă respinsă de Biserica Ortodoxă.

4. Al patrulea este purgatoriul. Ei zic că între Rai şi iad ar fi un foc mare unde stă sufletul câteva sute de ani şi se curăţeşte, apoi se duce în Rai. Nu scrie în Sfânta Scriptură aşa ceva; nu-i prevăzută nicăieri această învăţătură.

Noi avem Evanghelia Judecăţii, pe care o au şi ei, dar nu arată trei locuri, ci numai două: Raiul şi iadul. Mântuitorul, cănd va sta pe scaunul slavei Sale şi va aduna toate popoarele de la zidirea lumii să le judece, îi va despărţi pe dânşii precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune pe drepţi de-a dreapta Sa şi pe păcătoşi de-a stânga Sa… Şi vor merge păcătoşii în munca veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică.

Deci nu putem zice că sunt trei locuri, ci numai două locuri: munca veşnică sau viaţa veşnică.

5. Azimele. Ei nu slujesc cu pâine dospită, ci cu azime, ca evreii.

6. Catolicii mai au o dogmă nouă: imaculata concepţie. Ei zic că Maica Domnului ar fi născută de la Duhul Sfânt, adică fără păcatul strămoşesc. Nu-i adevărat. Este născută în chip firesc din dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana, ca rod al rugăciunii.

7. Transsubstanţierea. La sfinţirea Sfintelor Daruri catolici nu fac rugăciunea de invocare a Sfântului Duh, cum facem noi la Sfânta Epicleză. Ei zic că darurile se sfinţesc singure, când se zice: Luaţi mâncaţi… şi celelalte. Nu au rugăciunea de pogorâre a Duhului Sfânt peste Daruri.

8. Celibatul preoţilor. Preoţii catolici nu se căsătoresc. Ei sunt celibatari, împotriva Sinoadelor ecumenice, care eu hotărât ca preoţii de mir să aibă familie.

9. Ei au şi indulgenţele papale. Altă rătăcire. Papei, dacă îi dai parale multe, poţi să faci oricâte păcate, te iartă, te dezleagă. Sfinţii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le dau papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea păcatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.

10. Şi mai este un punct important: mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii imediat după Botez, ci la şapte-opt ani şi numai arhiereii îi miruiesc.

Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfâtului Grigorie Dialogul şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur, iar catolicii au liturghia romană şi cea ambroziană.

Iată acestea sunt principalele puncte dogmatice şi canonice care despart Biserica Ortodoxă de cea Romano-Catolică.

Iar cu protestanţii nu avem nimic comun. Ei au reformat total dogmele Bisericii stabilite de Sfinţii Părinţi şi au renunţat la cele şapte Sfinte Taine. Ei nu au ierarhie şi Taine şi nu se pot mântui. Din cele şapte Taine mai au doar două: Botezul şi Euharistia, pe care o fac cu pâine dospită ca şi catolicii. Din protestanţi s-au născut toate sectele neoprotestante care atacă ţările ortodoxe astăzi.

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan