Părintele Cleopa – Dialog cu un iehovist

0
214

Aceştia numiţi antihrişti, pentru că ei atacă dumnezeirea lui Iisus Hristos. Am avut aici la mine un predicator din Piatra Neamţ. L-au adus părinţii lui. Fiindcă n-a vrut să facă armată, a făcut doi ani şi şapte luni de închisoare. Ei sunt şi contra stăpânirii de stat, nu numai a stăpânirii bisericeşti. Un băiet înalt, frumos, voinic, cu părinţii. Şi mi-au zis ei:

– Părinte, am venit să-l lămureşti pe băiatul nostru, că nu mai vrea să asculte deloc ceea ce l-am învăţat din copilărie.

– Ei, cum te cheamă?

– Gheorghe.

– Ce credinţă ţii tu?

– Eu sunt martor sincer al lui Iehova din cer.

– Da? Dar tu recunoşti vreo stăpânire militară, politică sau bisericească?

– Nu! Totul este Iehova din cer.

Era de faţă multă lume. Acesta a fost primul martor al lui Iehova cu care am discutat eu. L-au adus părinţii. Pe urmă a venit altul de la Botoşani.

– Ia ascultă, măi! Nu recunoşti nici o stăpânire?

– Nu.

– Dar crezi în Noul Testament, în epistolele marelui Apostol Pavel?

– Cred!

– Ia deschide la Romani 13, 1-8.

El era cu Scriptura în buzunar. Nu voia.

– Deschide, măi băiete! Uite am şi eu Biblie colo, dar deschide tu, care nu crezi într-o stăpânire, în nimic absolut.

– Nu!

Dar tată-su i-a spus:

– Deschide, mă băiete! Că noi te-am adus aici ca să te convingi.

Eu am scris o carte şi acolo este un capitol: „Statul în concepţia biblică”. Adică pentru ce dăm dări la stat, pentru ce ascultăm de stat şi de ce îi pomenim pe conducători la sfintele slujbe.

El deschide după un timp Biblia şi citeşte:

Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu.

– Ai auzit, măi? Aţi auzit, oameni buni? Stăpânirile sunt puse de Dumnezeu pe faţă pământului. Chiar de ni se pare nouă că sunt bune sau rele. Dumnezeu le-a pus. Ia citeşte al doilea paragraf? Nu vrei? Citeşte-l că mai tare îţi dă în cap al doilea verset, care zice: Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte legii lui Dumnezeu. Ia stai, măi! Iehova cine este?

– Dumnezeu.

– Da? Şi eu ştiu că este Dumnezeu. Că şi noi îi zicem şi Dumnezeu şi Iehova şi Savaot şi Iisus Hristos. Măi, rusul îi zice Boje lui Dumnezeu, englezul îi zice God, grecul îi zice Teos, francezul îi zice Dieu, evreul îi zice Iehova şi noi îi zicem Dumnezeu, dar este acelaşi nume al lui Dumnezeu. Ai auzit că Iehova a pus stăpânire pe pământ? Că nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Ai auzit, măi? Iar dincolo ce zice? Cine nu se supune stăpânirii, legii lui Dumnezeu se împotriveşte. Deci Iehova este Dumnezeu?

– Da.

– Ai văzut că te împotriveşti lui Iehova? Tu nu eşti iehovist! Eşti cel mai mare antiiehovist. Eşti cel mai mare antihrist înşelat de satana! Stai, că nu scapi aşa! Ia deschide mai departe! Daţi deci tuturor celor ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic să nu fiţi datori. Ai văzut ce porunceşte Apostolul? Să dăm şi dajdie şi cinste şi să ne supunem şi să ne rugăm pentru stăpâniri.

După ce i-am spus şi i-am arătat din Sfânta Scriptură, el a venit, a spus „bună ziua” şi a plecat, dar n-a mai zis nimic, că îi era ruşine în faţa la atâta lume că s-a biruit.

După vreo trei săptămâni au venit părinţii şi mi-au spus:

– Părinte, a luat citate de la sfinţia voastră şi a mers şi i-a combătut pe toţi la serviciu, că acolo era un grup de vreo 12 inşi care erau convertiţi.

Fraţilor, aceştia sunt antihrişti, să nu vă luaţi după ei, că sunt înaintemergătorii lui Antihrist şi tăgăduiesc dumnezeirea lui Iisus Hristos. Şi Evanghelistul Ioan, în prima epistolă sobornicească, capitolul 4, spune: Tot duhul care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos că este Dumnezeu, este duhul lui antihrist.

De aceea zice: Nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; pentru că mulţi prooroci micinoşi au ieşit în lume şi vor să înşele oamenii şi să-i abată de la dreapta credinţă, să-i ducă în gheena.

 

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan