Părintele Cleopa Ilie despre Maica Domnului

O cinstim pe Maica Domnului, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

0
361

pr CleopaO cinstim pe Maica Domnului, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O cinstim pe Maica Domnului -Noi, ortodocşii, pe Preasfânta Fecioară Maria şi Născătoarea de Dumnezeu o cinstim mai mult decât pe toţi sfinţii şi îngerii. Dar totuşi nu-i aducem slujire ca lui Dumnezeu. Cinstirea ce i se dă ei se numeşte preacinstire (supravenerare), şi ei i se cuvine această preacinstire pentru că ea este Maica Iui Dumnezeu, nu numai o „prietenă” a Lui, asemenea celorlalţi sfinţi. De aceea se spune în cântarea bisericească (axionul):

„Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii.”

Ea este mai presus decât sfinţii şi îngerii, deoarece şi îngerii, și oamenii i se închină. Astfel i s-a închinat ei Arhanghelul Gavriil, la Bunavestire (v. Lc. 1, 28-29). Și în acelaşi chip i s-a închinat ei şi Sfânta Elisabeta, maica Sfântului Ioan Botezătorul (v. Lc. 1,40-43). însăşi Sfânta Fecioară, prin Duhul Sfânt, proroceşte că pe ea o vor ferici toate neamurile: Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic… (Lc. 1,48-49), adică cinstirea ei este voită de Dumnezeu.

În afară de înrudirea trupească, mai există şi o altă înrudire cu Hristos

O cinstim pe Maica Domnului -Mult mai mare şi mai importantă, înrudirea sufletească, ce constă în a face voia lui Dumnezeu. Această înrudire însă nu desfiinţează şi nu micşorează pe cea trupească. Deosebirea stă numai în aceea că înrudirea sufletească şi-o poate câştiga oricine, împlinind voia Tatălui. Înrudire înseamnă nu numai o legătură de sânge, trupească, ci şi o legătură de dragoste şi de unitate sufletească. Cel ce face voia lui Dumnezeu, acela devine sufleteşte înrudit cu Dumnezeu, deoarece îi este cu totul ataşat lui Dumnezeu.

Şi, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis: tată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela Îmi este frate şi soră şi mamă (Mt. 12, 47-50)

O cinstim pe Maica Domnului -Astfel, prin cuvintele: Cineva l-a zis: tată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească. Iar El i-a zis: Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? Şi, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis: tată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela Îmi este frate şi soră şi mamă (Mt. 12, 47-50). Mântuitorul nici n-a înlăturat înrudirea Sa cea trupească cu Maica Sa. Nici n-a micşorat cinstirea ce i se cuvenea unei mame de la fiul ei. Ci numai a căutat să accentueze că cealaltă înrudire cu El, cea sufletească, deşi este de mai mare preţ, o poate realiza totuşi orice credincios.

Aşadar a fost un cuvânt de îndemn şi de încurajare la adresa mulţimii

O cinstim pe Maica Domnului -Iar nu unul de dispreţ la adresa Maicii Sale. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât a fost cu Maica Sa pe pământ, pururea o asculta şi o iubea şi era supus faţă de ea (v. Lc. 2,51). Și oricând ea cerea ceva, nu Se arăta neascultător faţă de ea. Astfel, vedem că la nunta din Cana Galileii, la cererea Mamei Sale, El a făcut prima minune, prefăcând apa în vin (v. In 2, 3-10).

Apoi a avut mare grijă de Maica Sa, chiar şi când era răstignit pe Cruce

O cinstim pe Maica Domnului -Purtându-i de grijă, a dat-o spre îngrijire celui mai iubit dintre toţi ucenicii Săi, Sfântului loan Evanghelistul. După cum este scris: Deci Iisus, văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!”. Apoi a zis ucenicului: „iată mama ta!”. Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine (In 19, 26-27). Mântuitorul nici în vremea cea grea a suferinţelor Sale de pe Cruce nu a neglijat purtarea de grija faţă de Maica Sa, care L-a născut şi L-a crescut.

Şi cum oare ar fi putut să dispreţuiască pe Mama Sa?

O cinstim pe Maica Domnului -Când însuşi Dumnezeu a dat poruncă sa cinstim pe tată şi pe mamă, după cum s-a scris: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta (Deut 5,16)?

Iar dacă o numeşte „femeie”, nicidecum nu o face în înţeles de femeie căsătorită sau în semn de dispreţ, ci numai în înţeles de gen. Căci tot aşa s-au adresat şi cei doi îngeri Mariei Magdalena la mormânt: Femeie, de ce plângi? (In 20,12-13). Iar cei doi bărbaţi, care s-au arătat la înălţarea la Cer a Domnului, au zis către Apostoli: Bărbaţi galiteieni, de ce staţi privind la cer? (Fapte 1,11). Nici îngerii, nici cei doi bărbaţi n-au adresat dispreţuitor cuvintele „femeie” sau „bărbaţi”, ci dimpotrivă, în chip mângâietor.

Maica Domnului a născut fiind fecioară

O cinstim pe Maica Domnului -Sfânta Scriptura ne arată în acest fel: Când Arhanghelul Gavriil a venit în Nazaret şi i-a binevestit ei că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu (v, Lc. 1,35), intrând la ea, a numit-o: plină de har şi binecuvântată între femei (Lc. 1, 28). Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu, şi vei chema numele lui Iisus

O cinstim pe Maica Domnului -Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema (Lc. 1, 29-35).

Arhanghelul s-a închinat Fecioarei Maria numind-o pe ea plină de har

O cinstim pe Maica Domnului -Și binecuvântată între femei şi că ea a aflat mare har de la Dumnezeu. Că n-a cunoscut bărbat, că a fost umbrită de puterea Celui Preaînalt şi că a zămislit şi a născut din Duhul Sfânt pe Fiul lui Dumnezeu. Apoi, deşi era fecioară neştiind de bărbat, îngerul Domnului nu i-a zis „binecuvântată eşti tu între fecioare”. Ci între femei, prin aceasta nearătând dispreţ faţă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Cea „plină de har”. Ci descoperind o veche taină: „zdrobirea capului şarpelui prin femeie” (v Fac. 3,15). Și că ea va fi acea tainică şi duhovnicească Eva care va naşte pe Noul Adam, Hristos, Care va aduce viaţa în lume.

Părinţii Bisericii despre Maica Domnului

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here