Părintele Cleopa – În fiecare clipă greşim lui Dumnezeu

0
92

Hristos a spus: Vremile şi anii le-a pus Tatăl întru a Sa stăpânire. Nimeni nu poate porunci să fie soare sau vânt sau ploaie sau furtună sau viscol. Tatăl! În mâna Lui sunt toate. Şi la voia Lui. Vorbeşte cu noi.

Aţi văzut ce spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie? Când predica Mântuitorul în Palestina, s-a prăbuşit un turn în Siloam. Siloamul este un mic lac în marginea Ierusalumului. S-a prăbuşit un turn mare şi a omorât odată 18 oameni. Şi ei i-au spus: „Uite, Doamne, ce s-a întâmplat!” Mântuitorul le-a zis: Ce credeţi voi? Aceia peste care a căzut turnul în Siloan, sunt cei mai păcătoşi oameni din lume? Nu! Dar zic vouă: de nu vă veţi pocăi, toţi aşa veţi pieri! Pildă pentru noi.

Au venit din Banat vreo trei familii. Au fost 30 de cutremure până acum în Banat. Se cutremură, se cutremură şi stă; numai ce vezi la trei zile alt cutremur. Toate vorbesc cu noi. Toate. Că Dumnezeu aşa vorbeşte cu noi. Este prea mare să vorbească altfel.

Arată că în mâna Lui sunt şi cutremurele şi toate. Nu zice în Psaltire? Cel ce caută spre pământ, şi-l face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.

Să vă păzească Preasfânta Treime şi Maica Domnului pe toţi şi pe toţi să vă ducă Bunul Dumnezeu la Rai! Pe voi, pe neamurile voastre, pe copilaşii voştri. Şi tare aş dori să ne întâlnim la Rai, dacă o fi mila Domnului!

Păziţi-vă, mamă! Privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştim ziua, nici ceasul! Ai văzut ce spune Duhul Sfânt despre om: Omul s-a asemănat deşertăciunii, zilele lui ca umbra trec. Şi în altă parte: Zilele mele ca umbra s-au plecat, şi eu ca iarba m-am uscat. Că s-au stins ca fumul zilele mele. Şi Apostolul Iacob zice: Ca un abur s-a stins viaţa mea.

Dumnezeu ne-a dat viaţă, dar s-o întrebuinţăm bine, ca de la viaţa asta să mergem la viaţa cea veşnică şi să ne bucurăm în vecii vecilor. Nu, Doamne fereşte, să ne luăm după deşertăciunile lumii acesteia şi să cadă cineva în iad! Amintiţi-vă de călugărul Andrei, care a stat un ceas în iad şi i s-a părut 300 de ani.

De ce vă spun, mamă? Nu vedeţi că nu putem răbda o împunsătură de ac, o scânteie? Vai de mine şi de mine! Dar acolo! Dacă ar fi chinurile pe o mie de ani. Dar nu-s, ci în veacul veacului. Să aveţi mare frică de Dumnezeu.

Să ne întrebăm în totdeauna: „Oare ce vorbesc eu acuma, Îi place lui Dumnezeu? Oare ce vreau eu să fac acuma Îi place lui Dumnezeu? Oare ce gândesc eu acuma Îi place lui Dumnezeu?” Conştiinţa îţi spune: „Da” sau „Nu”.

Să fiţi mărturisiţi curat în fiecare post. În Postul Mare de două ori, la începutul postului şi la sfârşit. Şi în Postul Crăciunului tot aşa. Sfântul Ioan Gură de Aur auzi ce spune: „De este cu putinţă, o, creştine, în fiecare ceas să te spovedeşti”. Pentru că în fiecare minut şi în fiecare clipă greşim lui Dumnezeu.

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan