Părintele Cleopa – Purtarea Sfintei Liturgii

0
123

Trebuie să ştiţi că din toate slujbele care se fac la biserică, cea mai folositoare şi mai puternică este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este jertfa şi răscumpărarea lumii întregi.

În fiecare zi, pe Sfânta Masă unde se face Liturghia, Se jertfeşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cum spune preotul slujitor: „Se jertfeşte Mântuitorul lumii, Cel ce ridică păcatele lumii”. O picătură din Sângele lui Iisus Hristos curăţă toate păcatele lumii. Şi de aceea cele dinţâi slujbe care se pun şi pentru vii şi pentru morţi sunt Sfintele Liturghii. Al doilea vin panacizile pentru morţi, psaltirea, acatistele, ctitoriile.

Dar Liturghiile nu se pot pune pentru oricine. Uite cum este! Pe oamenii care înjură de lucruri sfinte nu-i poţi pune la Sfânta Liturghie. Este păcat. Pe oamenii care trăiesc necununaţi nu-i poţi pune la Sfânta Liturghie, că este mare păcat. Pe cei ce au refuzat Sfintele Taine la moarte, nu-i poţi pune la Sfânta Liturghie. Cei ce au murit necununaţi, nu s-au cununat până la moarte, la fel nu-i poţi pune. Şi pe aceia care au fost în căsătorie cu rudenii prea de aprope, începând cu gradul cinci în jos. Aceia se pot pune la alte slujbe, la Psaltire, dar la Liturghie nici într-un caz.

Apoi voi vedeţi că noi scoatem părticele în fiecare dimineaţă la Sfânta Proscomedie, pentru toate miile de pomelnice care-s acolo. La noi în altar sunt 15-20 de părinţi la pomenit dimineaţa. Ei se duc la preotul ce face Sfânta Proscomedie şi zic: „Părinte, blagoslobeşte să pomenesc viii şi morţii”. Iar preotul scoate două părticele cu sfânta copie, zicând aşa: „Primeşte, Doamne, jertfa acesta pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu – arhimandritul cutare, sau preotul cutare, sau diaconul cutare – şi toţi care de el se vor pomeni, vii şi morţi”. Atunci preotul slujitor pune câte o părticică la vii şi la morţi pe Sfântul Disc, pentru fiecare preot şi călugăr care pomeneşte.

O părticică pusă în potir este ca o rază de soare; poţi să pomeneşti un milion de suflete. Dar acele părticele reprezintă faţa sufletului pomenit la Sfânta Liturghie. Mare greşeală fac preoţii care dau părticelele acasă la oameni. Mare păcat fac! Nu-i voie. Să vii să-mi arăţi unde scrie să dai părticica acasă. Dacă îi dai părticica omului acasă, l-ai lipsit pe el de Liturghia din ziua aceea; nu mai are păcate. Părticele se scot la Sfânta Proscomedie din prescura a patra pentru vii şi din prescura a cincea pentru morţi. Ele rămân pe Sfântul Disc, că dimineaţa sunt numai blagoslovite, nu-s încă sfinţite.

La Sfânta Epicleză, la invocarea Sfântului Duh, preotul ridică mâinile în sus şi face trei închinăciuni până la pământ şi cheamă pe Sfântul Duh, zicând: „Doamne, Cela ce pe Preasfântul Tău Duh L-ai trimis în ceasul al treilea Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la mine, ci Îl înnoieşte întru noi care ne rugăm Ţie”. Apoi face o închinăciune până la pământ şi iar ridică mâinile şi cheamă Preasfântul Duh, de trei ori. Şi când termină acastă chemare a Sfântului Duh, el arată dumnezeiescului Agneţ şi Sfântului Potir şi Hristosului Tău. Amin. Iar ce este în acest Sfânt Potir, prescump Sângele Hristosului Tău. Amin”.

Şi, binecuvântându-le, zice: „Prefăcându-le pe ele cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin!” Apoi preotul stă în genunchi şi se roagă împreună cu tot poporul, pentru toată lumea.

Aceasta este inima Sfintei Liturghii, căci acum se coboară Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri, care se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar părticelele ce se scot pentru vii şi pentru morţi nu se prefac în Trupul şi Sângele Domnului, ci se pun la urmă în Sfântul Potir şi se sfinţesc când se ating de Preacuratele Taine. Atunci preotul zice: „Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi. Amin”.

În clipa aceea, când aceste mirinde sau părticelele se adapă cu dumnezeiescul Sânge, în acea clipă noi toţi, vii şi adormiţi, ne împărtăşim euharistic, gânditor cu Iisus Hristos. Şi măcar de-ar fi sufletul cuiva în iad sau în cer, de-ar fi la marginea lumii sau oriunde, Dumnezeu este de faţă şi se împărtăşesc toţi cei pomeniţi la Sfănta Liturghie şi sunt în comuniune cu Iisus Hristos. Iar dacă preotul îţi dă dimineaţa părticica nesfinţită, să n-o luaţi. De o mie de ori este mai bine să iei anaforă, că anafora este sfinţită în cadrul Sfintei Liturghii; iar părticelele nesfinţite nu se dau acasă, Doamne fereşte!

Deci în clipa în care părticelele tale s-au adăpat în Sfântul Potir, în clipa aceea tu te-ai împărtăşit cu Iisus Hristos şi cu toată Sfânta Treime. Acesta este rolul sfintelor părticele la Sfânta Liturghie. Iată de ce trebuie să veniţi cât mai regulat la biserică. Dar vă rog, când puneţi pomelnic la Sfânta Liturghie, dacă ştiţi că unii trăiesc necununaţi, dacă s-au luat neamuri de aproape, dacă, Doamne fereşte, cineva este secter, dacă huleşte pe Dumnezeu sau înjură, nu-l puneţi la Sfânta Liturgie, că-i faceţi mare rău. Noi vrem să-l unim cu Iisus Hristos şi el Îl înjură? Al cui glas ascultă Dumnezeu? Ia gândiţi-vă!

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan