Părintele Teofil Părăian – Ce este smerenia

0
119

– Ce este smerenia şi cum se poate dobândi?

– „Smerenia este virtutea care nu se arată”, zice Sfântul Francisc de Sales, din Apus. Smerenia este un dar fără de nume, pe care-l cunoaşte numai cel care îl are.

Este o virtute prin care omul se supune lui Dumnezeu, primind învăţătura, dându-I dreptate lui Dumnezeu. Această virtute ne face să ne cunoaştem pe noi înşine, să cerem mai mult darul lui Dumnezeu, văzând insuficienţele noastre.

Smerenia este un rezultat al conştiinţei păcătoşeniei, iar în măsura în care avem această conştiinţă, avem smerenia vameşului şi smerenia femeii păcătoase.

Însă smerenia mai poate fi şi o smerenie a Maicii Domnului şi a Sfântului Ioan Botezătorul, care este rezultatul virtuţilor: cu cât înaintează omul în virtute, cu atât se coboară mai mult în smerenie, ştiindu-se colaborator al lui Dumnezeu şi dator mai mult lui Dumnezeu, pentru această cinstire dată de Dumnezeu omului.

La smerenie se ajunge prin observarea de noi înşine, prin cunoaşterea de noi înşine, prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, prin constatarea insuficienţelor noastre, prin faptul de a-I da dreptate lui Dumnezeu, prin ascultare, prin osteneala de a ne depăşi pe noi înşine, de a dobândi smerenia.

Şi mai ales prin rugăciune, pentru că smerenia, dacă este un dar al lui Dumnezeu, fără de nume, cunoscut numai celui care se roagă, se dă de către Dumnezeu mai ales celui ce se roagă.

“Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei