Părintele Teofil Părăian – Copiii poartă păcatele părinților?

0
89

– Dacă părinţii n-au fost cununaţi sau dacă au făcut anumite păcate în timpul vieţii lor, copiii poartă aceste păcate?

– Chestiunea aceasta să ştiţi că nu-i destul de bine elucidată, nici măcar în Scriptură. În Scriptură se spune, în cartea Ieşirii şi în Deuteronom, că Dumnezeu a zis despre Sine că este pedepsitor al păcatelor părinţilor în copii până la al patrulea neam, şi-i miluieşte până la al miilea neam pe cei care-I slujesc.

Iar în cartea proorocului Iezechiel se spune că nu-i pedepseşte Dumnezeu pe copii pentru părinţi, că e nedrept să sufere copiii pentru părinţi.

Adevărul este că există o legătură totuşi între părinţi păcătoşi şi copii suferinzi, să zicem, deşi suferinţa copiilor este totuşi o enigmă, până la urmă.

Noi suntem înconjuraţi de taine şi nu putem spune că cunoaştem tainele. Dar Scriptura însăşi are puncte de vedere diferite în privinţa aceasta.

Ceea ce ne-ar putea interesa pe noi ar fi nu că purtăm ori nu purtăm în noi păcatele părinţilor noştri, ci să facem în aşa fel să n-avem păcate, ca să nu fie ceva care să apese peste viaţa copiilor noştri.

“Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei