Părintele Teofil Părăian – Despre ispita Fiului lui Dumnezeu

0
118

– Nu este o copilărie să credem că Fiul lui Dumnezeu putea accepta ispita? De ce mai există acest episod?

– Există pentru exemplul nostru, ca să ştim că „întru ceea ce a pătimit, El însuşi fiind ispitit, poate şi celor ce se ispitesc să le ajute” (Evrei 2, 18).

Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei