Părintele Teofil Părăian – Să ne creăm o relaţie personală cu Iisus

0
82

– Cum să ne creăm o relaţie personală cu Iisus Hristos?

– În special prin rugăciune, prin meditaţie, prin ascultarea Evangheliei, prin citirea Evangheliei drept cuvânt al lui Dumnezeu.

Domnul Hristos intră în existenţa noastră prin Evanghelia Sa, prin cuvântul Său şi prin faptul că ne supunem cu mintea Evangheliei, în sensul că noi suntem mai degrabă porniţi să discutăm cu Dumnezeu, în loc să ne supunem fără discuţie.

Părintele Arsenie Boca – Dumnezeu să-l odihnească – chiar aşa zicea, că noi avem mintea care discută cu Dumnezeu, în loc să se supună fără discuţie.

Dacă îl recunoaştem pe Domnul Hristos ca învăţător, îl recunoaştem şi ca Mântuitor şi-L avem şi ca Mântuitor. Iar dacă nu-L primim ca învăţător, nu-L putem primi nici ca Mântuitor.

Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalie, are cuvântul: „Cel ce primeşte cuvintele Cuvântului lui Dumnezeu primeşte pe Dumnezeu Cuvântul” şi „Hristos este ascuns în poruncile Sale şi Se descoperă pe măsura împlinirii poruncilor”.

“Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei