Participarea la Sfânta Liturghie

0
120

Creştinii din vremea Apostolilor participau la Sfânta Liturghie nu numai duminica şi sărbătoarea, ci în toate zilele. Iată ce ne spune Sfânta Scriptură: „Şi în fiecare zi ei stăruiau într-un cuget în templu”. (Faptele Apostolilor 11, 46).

Ne emoţionează adânc, până la lacrimi, când citim despre credinţa şi evlavia cu care se adunau creştinii zilnic la Sfânta Liturghie în vremea aceea. Orice muncă era subordonată datoriei de a fi prezent la slujbele religioase, datorie pe care o îndeplineau cu nespusă plăcere.

Nu putea să-i reţină acasă nici frigul, nici foamea, nici depărtarea, nici greutatea drumului, nici munca zilnică şi nici alte pericole mai mari. Atât de puternică era evlavia lor, încât la sfârşitul Sfintei Liturghii, preotul trebuia să strige cu glas puternic:

— Fraţilor, cu pace să ieşim, Sfânta Slujbă s-a terminat. Mergeţi în pace, căci v-aţi îndeplinit datoria. Dumnezeu este mulţumit de credinţa şi evlavia voastră, rugăciunile voastre au ajuns înaintea tronului Său. Însuşi Mântuitorul Hristos le-a prezentat Tatălui Ceresc. Mergeţi în pace!

Cât de emoţionant şi demn de urmat este zelul creştinilor de atunci, pentru creştinii de astăzi, care, din nefericire, mulţi au faţă de Sfânta Liturghie o atitudine indiferentă şi neglijentă.

După cum, odinioară, preotul, după Sfânta liturghie, trebuia să zică tuturor: „Cu pace să ieşim”, astăzi ar trebui să strige: „Cu pace veniţi ca să putem oficia Sfânta Liturghie”.

Creştinii de demult nu mai voiau să plece din Biserică de dragul slujbei, iar astăzi creştinii vor să plece cât mai repede din Biserică de dragul lumii din afară cu plăcerile ei amăgitoare.

Se spune, din vechime, că sfârşitul lumii va fi atunci când pe pământ nu se va mai săvârşi Sfânta Liturghie.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016