Paștele nostru

0
73

pastePaștele nostru, Hristos, S-a jertfit pentru noi. (I Corinteni 5, 7)

Paștele din vechime era doar o preînchipuire a ceva mai înalt. Mielul din Vechiul Testament Îl prevestea pe Neprihănitul Miel al lui Dumnezeu, Care a luat asupra Sa păcatele lumii. Și Cina cea de Taină este făgăduință a celei mai înalte fericiri, a veșnicei Cine a dragostei, care nu va avea sfârșit.

După obositoarea plutire de noapte pe mare, pe Apostoli îi aștepta la țărm întărirea pregătită lor de Mântuitorul. El ne întărește în cale și pe noi, hrănindu-ne cu iubirea Sa.Osteniți, striviți de amărăciune, istoviți de lupta vieții, găsim mângâiere, întărire și hrană pentru sufletul nostru. Primind cu evlavie această Sfântă Taină, pregustăm fericirea clipei când nevoința noastră de pe pământ o să înceteze. Atunci, după ce vom fi împlinit lucrarea pusă asupra noastră, ne vom învrednici să vedem luminosul chip al lui Hristos, Care Își va întinde mâinile către noi de pe țărmul unde ne așteaptă cina nunții Mielului (Apocalipsa 19,9); și noi ne vom împărtăși atunci de fericirea veșnică, nesfârșită.

Așadar, curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat; căci Paștile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi (I Corinteni 5, 7). Să curățăm aluatul cel vechi, să dăm morții păcatele noastre vechi, năravurile noastre vechi, cu puterea Mântuitorului, Care S-a jertfit pentru noi și ne cheamă să murim păcatului și să trăim dreptății.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here