Pastorala la Naştere Domnului 2013 – IPS Nicolae Condrea

0
92

IPSDin mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini, pace şi bucurie de la Hristos Domnul, iar de la noi arhierească binecuvântare.

“Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin proorocul care zice Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, Care se tâlcuieşte Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1, 22-23)

Preacucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

La acest praznic slăvit vă aduc şi eu minunata vestire a întrupării Fiului lui Dumnezeu şi vă mărturisesc împreună cu îngerul că Dumnezeu este cu noi. Naşterea Domnului este izvor de nestrămutată nădejde că Dumnezeu nu ne-a părăsit, că Dumnezeu nu şi-a uitat creaţia şi nu îi ignoră suferinţa, că Dumnezeu ne trimite Mântuitor.

Vestirea aceasta este desprinsă din episodul lămuririi Dreptului Iosif de către îngerul Domnului ca cele ce s-au petrecut cu Fecioara Maria sunt rodul lucrării lui Dumnezeu spre mântuirea neamului omenesc. Sf. Evanghelist Matei ne descoperă evenimentul naşterii Domnului:” Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu” (Mt. 1, 18-23).

La Bună Vestire Fecioara Maria însăşi a primit această veste şi a acceptat-o în numele întregului neam omenesc:” Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău” (Lc. 1, 38) Dar vestea a rămas ascunsă până la acest moment al încercării lui Iosif. Rostul logodnei celor doi era acela al protejării Fecioarei Maria. Înţelegem uimirea şi profunda tulburare a Dreptului Iosif când a aflat că cea cu care era logodit era însărcinată. Venise vremea descoperirii lucrării lui Dumnezeu. Cel care descoperă lucrurile este din nou îngerul Domnului. Sf. Ioan Gură de Aur tâlcuieşte intervenţia îngerului:” Când îngerul a văzut oceanul şi adâncul iubirii de oameni a lui Dumnezeu, când a văzut înfăptuit ce nici nu era nădăjduit, când a văzut suspendarea legilor firii şi împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii, când a văzut pe Cel mai presus de toate pogorât la cele mai prejos de toate, când a văzut dărâmarea zidului din mijloc… într-un singur cuvânt a înfăţişat minunea spunând: Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul. Să nu socoteşti, îi spune lui Iosif îngerul, că acum s-au hotărât acestea! Au fost propovăduite cu multă vreme înainte” (Omilia a V-a la Matei). Îngerul Domnului nu este, după cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur, doar un trimis care aduce o veste de la Dumnezeu, ci el este părtaş la cele descoperite, vede şi se minunează de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu. Și la această înţelegere îl face părtaş şi pe Iosif.” şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.” (Mt. 1, 24)

Care este această descoperire împărtăşită de înger lui Iosif şi primită de acesta cu înţelegere?” Iosife, nu te teme…, spune îngerul, căci Dumnezeu este cu noi.” Este vestirea plină de bucurie a prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în lume. Este descoperirea” tainei celei din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi” (Col. 1, 26). Este dovedirea purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de om prin aflarea căii mântuirii dincolo de orice înţelegere omenească. Este invitaţia la nădejde a lui Dumnezeu însuşi către omul devenit străin de Dumnezeu şi aflat în întunericul necunoaşterii lui Dumnezeu. Este şansa restabilirii omului în poziţia de fiu al lui Dumnezeu.

Părintele Dumitru Stăniloae se întreabă Ce ne-au adus Vitleemul şi Golgota? Şi află răspuns în descoperirea tainei întrupării:” Omul devine prin Iisus Hristos fiul al lui Dumnezeu şi semen al lui Iisus Hristos-Dumnezeu. E cea mai înaltă demnitate şi stare la care e ridicat. Dar ce altceva înseamnă aceasta dacă nu ridicarea la cea mai intimă comuniune eu-Tu cu Dumnezeu? Iar cine stă în comuniune cu Dumnezeu este veşnic, căci pe cine iubeşte Dumnezeu atât de mult încât îl primeşte în comuniune cu Sine, nu-l poate lăsa să piară…” (Iisus Hristos sau restaurarea omului). Vitleemul ne-a adus aşadar veşnicia.

Preacucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

Vestea îngerului adusă Dreptului Iosif ne este şi nouă prilej de întărire în nădejde că Dumnezeu este cu noi. Vestirea a coborât peste secole şi a întărit spusele Domnului prin profetul Isaia. Cuvintele profetului sunt lămurite acum de înger şi îl întăresc pe Iosif cel întrebător. Peste secole aceste cuvinte coboară şi la noi şi ne aduc aceeaşi mare şi minunată veste a prezenţei lui Dumnezeu în lume, deşi duhul negării şi al înstrăinării de Dumnezeu pătrunde tot mai adânc în lumea noastră. Ceea ce considerăm valori morale fundamentale ale familiei şi societăţii, cum ar fi căsătoria între bărbat şi femeie, educaţia creştină a copiilor, apărarea adevărului, a dreptăţii şi a păcii, sunt tot mai mult contrazise şi negate de realităţile societăţii secularizate în care trăim. În multe ţări creştinii suferă pentru credinţa lor şi această suferinţă este ignorată de mulţi. Se vorbeşte de drepturi şi libertăţi, dar acestea sunt uitate când e vorba de creştini.

La acest praznic luminat vă doresc tuturor să aveţi parte de încredinţarea îngerului că Dumnezeu este cu noi şi să arătaţi în fapte creştine aceasta împreună petrecere cu Dumnezeu prin ispitele lumii. Noi creştinii putem întări cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur care explică de ce Pruncul a primit numele Iisus şi nu Emanuel:” îl vor chema Emanuel nu înseamnă altceva decât că vor vedea că Dumnezeu este cu oamenii. Totdeauna a fost Dumnezeu cu oamenii, dar niciodată atât de lămurit că acum (la întrupare n.n.)” (Omilia a V-a la Matei). Noi creştinii putem arăta lumii că Dumnezeu este cu noi.

Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul şi vă urez să petreceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti!

La Mulţi Ani!

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu şi doritor de tot binele ceresc,

 † NICOLAE

 Chicago, Praznicul Naşterii Domnului, 2013

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here