Picuri de înțelepciune … Constantin Noica

0
90

noicaFilosofia nu se poate face fără bunătate, fără îndurare.

Toți oamenii au gânduri. Când un gând se întoarce asupra gândului devine idee. Mulți oameni au idei. Când un om are o idee unică, devine filosof.

Înțelepciunea începe acolo unde își au începutul toate: cu „a fi întru”. S-ar putea ca ea să fie „a fi întru” gol, funcționând, fără deschidere către ceva anumit.

Întruparea (generalul-individual) este centrul lumii noastre. Filosoia e hristică. Nu cunosc alt divin decât Iisus Hristos. El dă și adevărul istoriei și pe cel al gândului speculativ.

Totul îți dă cunoștințe. Filosofia îți dă înțelesuri (subînțelesuri, preînțelesuri, multiînțelesuri, neînțelesuri, abiaînțelesuri, cvasiînțelesuri).

Religia privea pe fiecare. Ceva de acest ordin trebuie, iar nici o ideologie nu-l poate da, căci privește pe toți.

Frica de Domnul face înțelepciunea. Religia se interesează de Domnul, filosofia de frică.

Filosofia rămâne nesoteriologică. Cei care încearcă să edifice în toate sensurile, de la Plotin sau toată filosofia orientală la edificarea și mântuirea politică, sunt terapeuți numai. Filosofia nu vindecă, doar vede sănătatea, acolo unde este, și-i dă numele.

You cannot eat the cake and have it too. – Totul în viața spiritului, adică omul și cultura, reprezintă o dezmințire a vorbei acesteia!

De unde începe cultura: de la lucrul nu privit direct, ci reflectat – fie și în ochii altora; ca ființa frumoasă.

Înțeleg toată cultura ca o nesfârșită medicină. Nu e vorba de cultura ca „îngrijire” de sine a omului, ci de cultura ca detectare a maladiilor realului de orice fel, fără nici o tentativă de însănătoșire a lui. Pui doar în lumină precaritățile realului – și le dai nume.

Carte de înțelepciune, Constantin Noica

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here