Piedici din partea ateilor și a necredincioşilor

0
84

Ateismul a lovit Biserica mai demult si o loveşte si astăzi, chiar şi pe teritoriu grecesc! O loveşte în şcolile greceşti, prin cazurile în continuă creştere de învăţături şi teorii materialiste şi atee predate de o parte dintre pro­fesori. Biserica Ortodoxă este atacată astăzi de mass-me­dia şi prin introducerea unor moravuri şi obiceiuri con­sumiste străine de etosul ortodox al societăţii greceşti.

Însă Ortodoxia nu cedează, nu trece prin pericolul de a dispărea datorită atacurilor şi loviturilor acestor noi prigonitori, asemănători împăratului Iulian Apostatul. Ea are putere şi rezistenţă nebiruită şi de neînfrânt. A ară­tat aceasta prin istoria ei bimilenară.

Ortodoxia va răspândi întotdeauna adevărul credinţei în Mântuitorul Hristos şi va rămâne singura nădejde şi consolare a lumii. Este un mare privilegiu să aparţinem Bisericii Ortodoxe. Bucuria şi cununa noastră este Bise­rica, dar este în acelaşi timp şi datoria şi responsabili­tatea noastră să rămânem ortodocşi, fideli si în credinţă, dar şi în practica vieţii. Ortodoxia nu este numai regulă exactă a credinţei, ci este şi un mod precis de viaţă. Adi­că Ortodoxia este şi ortopraxie.

Suntem creştini ortodocşi autentici atunci când tră­im viaţa Bisericii noastre, când participăm la viaţa tainică a lui Hristos. Biserica noastră Ortodoxă este Hristos ex­tins peste veacuri, este prezenţa lui Hristos pe pământ, de a răspândi etosul ortodox şi a-L arăta pe Hristos prin viaţa noastră şi celorlalţi oameni.

Biserica noastră prinde rădăcini în fiinţa noastră şi ne transmite prin Sfintele Taine harul cel înnoitor al Du­hului Sfânt, ne eliberează de coşmarul vinovăţiei şi al anxietăţii, ne inspiră un duh bun de luptă împotriva pa­timilor şi a defectelor noastre, ne reînnoieşte şi ne trans­formă în făptură nouă, ne face oameni autentici şi drepţi. Să fim toţi uniţi in jurul Bisericii noastre.

Să ne străduim toţi să contribuim la o nouă biruinţă a Ortodoxiei noastre. Aceasta ar fi cea mai mare ofrandă a noastră pentru so­cietatea întreagă.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017