Pildă: ,,Cămila şi punga cu aur”

0
273


Un arab creştin a cumpărat de la un turc, o cămilă. Când scoaseră şeaua de pe cămilă, copiii arabului găsiră sub ea o pungă cu aur. Se bucurară şi ziseră tatălui:

– ,,Iată ce-am găsit: de acuma suntem bogaţi’’”

Tatăl le răspunse:

– ,,Aţi cumpărat şi această pungă de la turc?’’

– “Nu … ‘’

– ,,Atunci ea nu este a noastră, ci a turcului. Mergeţi aşadar şi duceţi-i-o, căci aşa-i cinstit şi frumos .. ‘’

Copiii ascultară şi duseră turcului punga cu aur.

Turcul le mulţumi, zicându-le:

– ,,Cu adevărat mare este Dumnezeul căruia vă închinaţi voi.’’

Şi dădu fiecăruia, câte un dar.

Al. Lascarov- Moldoveanu, Viaţa creştină în pilde