Pildă: ,,Doi oameni’’

0
261

Un sătean rău şi fără teamă de Dumnezeu, prinzând în fâneaţa sa un bou al vecinului său, îl lovi şi-i rupse un picior.

Vecinul, care era un om bun şi credincios, găsi, în altă zi, în ţarina sa, oile celui care-i lovise boul.

I le aduse în curte şi-i zise:

– „Iată, vecine, am găsit oile tale în ţarina mea, şi ţi le-am adus.

Săteanul cel rău se ruşină şi-i zise:

– “Tu vecine, eşti mai bun ca mine…”

Biruind dragostea, vecinii se făcură prieteni buni.

Al. Lascarov- Moldoveanu, Viaţa creştină în pilde