Vorbește-le altora cu dragoste!

0
220

PildaPilda și exemplul facilitează înțelegerea și cunoașterea – O pildă despre dragostea față de cel de alături – Vorbește din suflet, cu dragoste – Povestește-ți experiențele – Oamenii simt oamenii sinceri

„Trei călugări s-au dus la un bătrân încercat în viața duhovnicească și au început să se laude cu nevoințele lor.
– Eu am învățat pe dinafară tot Vechiul și tot Noul Testament! – a zis cel dintâi.
– Ai umplut văzduhul de vorbe – i-a răspuns bătrânul.
Al doilea a început și el:
– Eu, părinte, mi-am copiat toată Sfânta Scriptură!
– Nici tu n-ai vreun folos din lucrarea ta – i-a zis bătrânul.
– Eu, părinte, fac minuni! – a strigat al treilea.
– Nici tu nu ai folos – i-a spus bătrânul și acestuia -, fiindcă și tu ai alungat de la tine dragostea.
Și, după ce a tăcut puțin, le-a spus:
– Dacă vreți să vă mântuiți, să aveți dragoste față de aproapele vostru și să învățați ce este mila!”
„Apa vieții- 300 de istorioare cu tâlc duhovnicesc”, editura Sophia

Oamenii simt oamenii sinceri – Pilda – Putere și impact

Întotdeauna este bine să vorbești din suflet, cu dragoste și să împărtășești cu ceilalți experiențele tale, pe lângă ceea ce știi din cărți. Am citit recent despre un predicator care, întrebat de un copil dacă ceea ce spune în fața mulțimii este din cărți sau din ce a trăit el până atunci, a renunțat să mai organizeze conferințe prin care să îndrume mulțimea și s-a făcut bibliotecar. Acel copil, ajuns adult, l-a întâlnit după mulți ani la bibliotecă și i-a spus că tot nu a procedat bine, întrucât tot spre cărți și experiențele altora s-a îndreptat. Omul, ajuns la bătrânețe, a plecat și de la acea slujbă. S-a dus să-ți trăiască viața cu adevărat, să se confrunte el însuși cu situații reale, renunțând să le mai afle pe cele trăite de alții.

Învățătura dublată de dragoste

Pilda aceasta, ca și cea de mai sus, ne învață să spunem ce credem. În plus, ne îndrumă să-i sfătuim pe ceilalți să facă ceea ce este bine și folositor pentru ei, să le spunem adevărul chiar dacă acesta este incomod, la un moment dat. Oricât de mult am ști, dacă învățătura noastră nu e dublată de dragoste, dacă nu vorbim din suflet, cel căreia îi este adresată simte și va ezita să o pună în practică. Poți crede că acel copil a fost crud și a prezentat realitatea dur, schimbând destinul predicatorului, însă părerea lui a fost sinceră și a fost menită să-l învețe pe om ceva util: să trăiască, să aibă cunoașterea proprie, nu numai să ia din cărți pilde pe care să le ofere altora.

Caută în tine adevărul tău și prezintă-l altora cu sufletul, nu neapărat prin cuvinte mari, luate de la alții. Caută să vorbești din experiență! Oferă altora pilda ta. Oamenii simt oamenii sinceri. Gândește-te la asta!

Te invit să citești și Nimeni nu îți poate lua ce este al tău.

Mihaela Mușetescu